Otázky v kategorii: Zdravotní pojištění

počet otázek v kategorii: 563Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přihlášení na zdravotní pojišťovnu

ID19791 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnali jsme slovenského studenta na DPP s fixní mzdou, která je vyšší než 10 000 Kč. Tudíž nám vznikne povinnost odvodů. Zaměstnanec má nyní pojištění u VSZP na Slovensku, budeme jej muset přihlásit na VZP v ČR. Jak konkrétně postupovat, abychom něco neopominuli? Bude se muset zaměstnanec u své pojišťovny odhlásit?

Dárkový poukaz pro zaměstnance

ID19780 | | Hana Rampírová

Zaměstnankyně končí pracovní poměr, firma jí koupila dárkový poukaz ve výši 2 000 Kč ve zlatnictví. Zaměstnankyně pracovala ve firmě 6 let, věk zaměstnankyně je 26 let, tudíž neodchází do důchodu, nedostává poukaz ani za mimořádnou aktivitu, nemá pracovní výročí 20 let, nemá životní výročí 50 let, ani neodchází do důchodu. Pro firmu je to daňově neuznatelné? Pro zaměstnance to znamená odvod daně, sociálního a zdravotního pojištění? Tnz. že ve výplatě se to projeví jako zdanitelná náhrada nebo jak se má objevit na výplatní pásce?

Zdravotní pojištění důchodce

ID19699 | | Ing. Antonín Daněk

Jediný jednatel i společník s. r. o. v jedné osobě odchází do starobního důchodu, ale bude dále vykonávat funkci jednatele. Má sepsanou smlouvu o výkonu funkce jednatele, kde je uvedena odměna 2 400 Kč měsíčně. Musí z této částky odvádět zdravotní pojištění, i když ho za něj jako za důchodce už bude hradit stát? 

Dohoda o pracovní činnosti

ID19715 | | JUDr. Vlasta Víghová

Mám otázky ohledně dohody o pracovní činnosti.

1)    Pokud je částka vyplacená na základě dohody o pracovní činnosti menší než 2 500 Kč, jedná se o "zaměstnání malého rozsahu", je to tak? Tento pojem se používá pouze v souvislosti s dohodou o pracovní činnosti nebo může jít i o jinou situaci?

2)    Je rozdíl, zda-li je dohoda o pracovní činnosti uzavřena s běžným zaměstnancem nebo s jednatelem firmy? Konkrétně mi jde o situaci, že když odměna je menší než 2 500 Kč, zaměstnanec potom neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Slyšela jsem, že u jednatele je to jinak, že sociální v tomto případě neodvádí, ale zdravotní ano, je to pravda?

3)    Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod o pracovní činnosti, příjmy z nich v jednotlivých měsících se z hlediska odvodu zdravotního i sociálního pojištění sčítají? To znamená, že když v součtu jsou příjmy 2 500 Kč nebo více, odvádí se z nich zdravotní i sociální pojištění?

4)    A sčítají se příjmy z "dohody o pracovní činnosti" nebo ze "zaměstnání malého rozsahu"? V publikaci M. Hnátka se píše, že pokud si na jednu dohodu o pracovní činnosti zaměstnanec vydělá přes 2 500 Kč a na druhou např. jen 2 000 Kč, tak v prvním případě se prý bude jednat o "ostatní zaměstnání" a ve druhém případě o "zaměstnání malého rozsahu". Sociální pojištění by se mělo podle autora odvést jen z toho prvního příjmu. Je to tak?

Doplacení zdravotního pojištění do minima

ID19711 | | Josef Rajdl

V případě, že zaměstnávám zaměstnance, který měl po část měsíce neplacené volno, případně zaměstnávám někoho na částečný úvazek a jeho mzda nedosáhne minimální mzdy, vím, že jsem jako zaměstnavatel povinen odvést za zaměstnance pojistné na zdravot. pojištění do minima (pokud nemají příjmy, ze kterých se odvádí toto pojistné ještě jinde nebo pro ně neplatí minimální vyměřovací základ). Má si celý doplatek zdravot. pojištění do minima zaplatit prostřednictvím svého zaměstnavatele zaměstnanec sám, nebo má v odpovídajícím poměru (9 a 4,5 %) doplatit zaměstnavatel a zaměstnanec společně? Pokud poměrnou část za svého zaměstnance doplatí zaměstnavatel, je to pro něho daňové uznatelný náklad jako u běžně vypočítaného pojistného?

Neomluvená absence a krácení dovolené

ID19695 | | Josef Rajdl

Společnost s. r. o., má zaměstnance, který je v pracovní neschopnosti, 5. díl o ukončení dočasné pracovní neschopnosti donesl až po dvou týdnech po ukončení PN, za tuto dobu má neomluvenou absenci (máme s ním ukončený pracovní poměr), vyměřovací základ má 0 Kč, co se týče zdravotní pojištění za dobu neomluvené absence,  musí být odvedená poměrná část minimální mzdy (MM), a to tak, že zaměstnanec uhradí zdravotní pojištění zaměstnavateli a pak zaměstnavatel tuto částku odvede zdravotní pojišťovně (dále ZP)? Co, kdy zaměstnanec nezaplatí zaměstnavateli (má oddlužení), pak zdravotní pojišťovna bude vymáhat po zaměstnavateli jak částku, tak i penále, je to tak? Druhý dotaz zní: krácení dovolené - strhne se pouze počet dní nebo i částka ze mzdy (sociální a zdravotní pojištění a daň z dovolené)?

Zdravotní pojištění u studenta - poslední prázdniny

ID19580 | | Ing. Antonín Daněk

Chceme přijmout do hlavního pracovního poměru studenta, který je ve školním roce 2016/2017 studentem 4. ročníku středního odborného učiliště, závěrečnou zkoušku bude dělat až v září.

1) Pokud se studentem uzavřeme pracovní smlouvu od 1. 7. 2017, znamená to, že od července za něj již není plátcem pojistného stát? Do hromadného oznámení zaměstnavatele napíšeme jen kód P nebo i kód F? Uvede se datum 1. 7. 2017, ačkoliv zaměstnanec začne pracovat 3. 7. 2017, protože 1. 7. 2017 byla sobota?

2) Pokud uzavřeme pracovní poměr od 3. 7. 2017, je za studenta stát plátcem pojistného ještě v červenci? Do hromadného oznámení zaměstnavatele uvedeme kód P a G k 3. 7. 2017 a kód F k 31. 7. 2017?

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění z pohledu smlouvy o výkonu funkce

ID19546 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnavatel, právnická osoba s. r. o., přispívá jednateli společnosti na základě funkce o výkonu jednatele jistou částkou na životní pojištění od roku 2016. Smlouva o výkonu funkce jednatele je v minimální výši, a to 500 Kč měsíčně, jelikož firma se pohybuje ve ztrátě. Je z hlediska DZP příspěvek zaměstnavatele nákladem společnosti a současně tento příspěvek nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Mohla by být i smlouva o výkonu funkce bezplatná a zaměstnavatel by mohl i přesto přispívat na životní pojištění jednatele a nemuselo by se odvádět sociální a zdravotní pojištění? 

Neproplacená dovolená

ID19464 | | Josef Rajdl

Zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr, jsem nezúčtovala nevyčerpanou dovolenou. Zúčtování proběhne až v následujícím měsíci po ukončení pracovního poměru. Z tohoto příjmu se odvede sociální pojištění, zdravotní pojištění i daň z příjmu? Musí se u zdravotního pojištění hlídat minimální vyměřovací základ? U daně z příjmu se sleva na poplatníka už v tomto měsíci nedá uplatnit? 

Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené

ID19408 | | Hana Rampírová

Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru 1. 2. 2014. Od 19. 9. 2014 do 16. 4. 2015 byla v pracovní neschopnosti a od 17. 4. 2015 do 31. 3. 2017 čerpala mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Dnem 3. 4. 2017 jí začala další pracovní neschopnost, přičemž 1. a 2. 4. 2017 byl víkend. Z textu vysvětlivek k vyplnění tiskopisu Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění mi vychází, že jako rozhodné období pro vyplnění Přílohy bych měl použít rok 2014. Uvedu období 1. 2. – 31. 12. 2014 včetně období dočasné pracovní neschopnosti? Jaký průměr se použije pro výpočet náhrady při DPN v dubnu 2017? Pravděpodobný průměr (podle srovnatelných zaměstnanců) nebo průměr za poslední období výkonu práce, to je třetí čtvrtletí roku 2014? Jak je to se zdravotním pojištěním za 1. a 2. 4. 2017? Podle všeho by si ho měla zaplatit zaměstnankyně prostřednictvím zaměstnavatele.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru