Otázky v kategorii: Školství

počet otázek v kategorii: 656Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kvalifikace instruktora žáků ve firmě

ID19697 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Upravuje současná legislativa požadavky na kvalifikaci intsruktora ve firmě, který je zaměstnancem firmy a vede žáky na odborném výcviku?

Předškolní vzdělávání

ID19661 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Rodiče dítěte, na které se bude od září 2017 vztahovat povinné školní vzdělávání, chtějí, aby dítě docházelo do mateřské školy pouze tři dny v týdnu. Zbylé dva dny by dítě docházelo do jiné (lesní) mateřské školy. Jak postupovat a co je potřeba dokumentovat ve kmenové mateřské škole, kde bude převážnou část týdne?

Nejvyšší počet žáků ve třídě

ID19653 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme standardní ZŠ. Ve 3. třídě budeme mít od září 2017 celkem 24 žáků. V této třídě jsou ovšem 2 žáci s přiznaným podpurným opatřením 3. stupně, oba dva žáci mají ovšem (dle doporučení PPP) asistentku. Je nutné tuto třídu dělit na výuku cizího jazyka (angličtiny) na 2 skupiny? V případě, že ano, je možné žádat zřizovatele o výjimku o navýšení maximálního počtu žáků, aby nemuselo dojít k dělení na 2 skupiny cizího jazyka? V případě, že k dělení bude muset dojít, resp. dojde, a to právě z důvodů 2 žáků s podpůrným opatřením 3. stupně, lze někde (kde?) žádat o navýšení finančních prostředků na 3 hodiny úvazku navíc? 

Snížení úvazku, případně výpověď studujícímu pedagogovi

ID19611 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Náš pedagogický pracovník na základě § 32 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících může vykonávat přímou pedagogickou činnost. V letošním roce dokončil bakalářské studium, od září by dle jeho tvrzení měl pokračovat v navazujícím magisterském (bakalářský stupeň - obor základy společenských věd, dějepis, navazující magisterský - pouze dějepis). Z naší školy odcházejí 2 vyučující (hudební výchova, chemie, angličtina, přírodopis, výtvarná výchova) a je nutné zajistit kvalifikovanou výuku těchto předmětů. Jelikož jsme škola vesnická, je obtížné sehnat kvalifikace. Tyto kvalifikace se nám podařilo sehnat, avšak vyučující chtějí nastoupit pouze na plný úvazek. Kvůli tomu je potřeba snížit úvazek jinému pracovníkovi - výše zmiňovanému studujícímu. Jakým způsobem lze snížení dosáhnout, případně lze dát výpověď? Pokud bychom dané hodiny dali dotyčnému (Ch, Př, AJ, Hv), nebudou vůbec odučeny kvalitně, což si při současném úbytku žáků nemůžeme dovolit.

Kvalifikace učitele SŠ - cizí jazyk

ID19559 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Je pro pro výuku na SŠ kvalifikovaný učitel, který vystudoval učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ? Kolega na tuto situaci uplatňuje § 9 písm. g) zákona o ped. pracovnících, který odkazuje na § 12 téhož zákona. Nejedná se o školu s právem státní jazykové zkoušky. 

Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru

ID19532 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec (pedagog) má smlouvu na dobu určitou do 31. 8. 2017. Dne 2. 5. 2017 se zaměstnanci stal pracovní úraz a je v pracovní neschopnosti. V pracovní neschopnosti bude patrně do konce roku 2017. Má otázka zní, zda bude pracovní poměr ukončen k 31. 8. 2017 nebo až ke dni ukončení nemocenské? Jak je to s náhradou za ztrátu na výdělku - bude vyplácena ke dni ukončení pracovního poměru, tj. 31. 8. 2017 nebo až ke dni ukončení nemocenské? 

Učitelka v MŠ - nárok na dovolenou

ID19438 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

 Dne 28. 8. 2017 se bude zaměstnankyně vracet z rodičovské dovolené na místo učitelky v MŠ. Nárok ve výši 40 dní (splňuje podmínky nároku) se jí bude krátit o 4/12 za zameškané dny z důvodu rodičovské dovolené. Bude se jí zkrácený nárok na dovolenou zvyšovat, popřípadě o kolik dní, když od 27. 3. se vrátila z rodičovské dovolené na záskok za nemocnou učitelku. Předpokládaný návrat nemocné kolegyně je 31. 5. a poté bude opět na rodičovské dovolené do 27. 8. 2017. Současně máme problém s tím, kdy si učitelka po rodičovské dovolené má řádnou dovolenou vyčerpat, když ji vznikne nárok na 26,5 dne dovolené, od srpna do konce roku jsou pouze 4 dny vánočních prázdnin. Čerpání dovolené v délce skoro 1 měsíce není za provozu mateřské školy možné, je nutné dodržet počet pedagogických pracovníků na počet dětí, přijmout jinou učitelku na dobu 1 měsíce za učitelku, která čerpá dovolenou, je jednak dosti značný mzdový výdaj a také kde v průběhu roku sehnat kvalifikovanou učitelku. Proplacení dovolené v tomto případě zákon neumožňuje.

Zůstatková cena v rozvaze jiná než podle skutečných odpisů

ID19348 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Zjistili jsme, že zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku v rozvaze je o Kč 1 347,01 nižší než podle našich skutečných odpisů. Prosím, jak toto opravit? 

Přeřazení do vyššího ročníku

ID19466 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Máme ve škole chlapce, jehož otec je cizinec a mluví s ním anglicky. Matka je Češka, na chlapce mluví česky a úroveň znalostí je stejná jako u jiných dětí. Od 3. ročníku by měl chlapec začít s angličtinou, ale on už plynně anglicky mluví a čte. Můžeme ho přeřadit do vyššího ročníku pouze na předmět anglický jazyk? 

Technické zhodnocení - transformátor

ID19340 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. V roce 2016 jsme začali pořizovat z investičních prostředků kraje transformátor. Uvedení do provozu bylo v březnu 2017, částka asi 700 000 Kč. Dodatečně však bylo zjištěno, že k tomuto transformátoru nebyl propojen měřič technického maxima. Předpokládané náklady na hlídač i na jeho propojení budou asi 30 000 Kč. Můžeme tímto vzniklé náklady dát jako technické zhodnocení transformátoru? Jak by to bylo v případě, že by byly náklady ne 30 000 Kč, ale vyšší než 40 000? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru