Otázky v kategorii: Silniční daň

počet otázek v kategorii: 299Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vozidlo - silniční daň, paušální výdaj na dopravu

ID19712 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. do 05/2017 platila zálohy na silniční daň za 2 vozidla, která jsou v obchodním majetku společnosti a byla používána výhradně k podnikání. Na vozidla se uplatňoval paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč/měsíčně, vozidla jsou již odepsána. Od 06/2017 tato vozidla budou výhradně používat dva společníci, kteří nejsou zaměstnanci společnosti.

1)     Jak je to s platbou záloh na silniční daň?

2)     Může se na vozidla nadále uplatňovat paušální výdaj na dopravu?

3)     Jak účtovat o spotřebě PHM?

Cestovní náhrady

ID19548 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Manželka podniká jako fyzická osoba. Dne 31. 12. 16 vyřadila automobil z obchodního majetku. Automobil byl plně odepsán do výdajů FO. V roce 2017 toto vozidlo použil manžel (nemají SJM) u svého zaměstnavatele s. r. o. k pracovním cestám. Zaměstnavatel zaměstnance o použití vozidla na pracovní cestě požádal.

1. Přísluší zaměstnanci základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty, když toto vozidlo bylo v majetku FO-podnikatele v roce 2016?

2. Došlo by ke změně nároku na cestovní náhrady v případě, kdy by byla manželka společníkem s. r. o., ve kterém pracuje manžel? Vozidlo nikdy nebylo v majetku s. r. o.

3. Silniční daň za užívání vozidla uhradí s. r. o.?

Město jako vlastník s. r. o.

ID19350 | | Ing. Zdeněk Morávek

Město založilo s. r. o. a je 100% vlastník. Město vložilo do s. r. o. pozemky a nějaký majetek. S. r. o. bude mít na starosti výstavbu sportovišť a jejich provoz, resp. údržbu. Je výhoda z pohledu DPH, že při výstavbě sportovišť bude moci uplatit DPH a zároveň např. příjmy ze vstupu se budou danit na výstupu? Je nějaká výhoda, resp. nevýhoda z pohledu DPH, které musí zdanit s. r. o. oproti situaci, kdy by nebylo založeno s. r. o. a město by např. prostřednictvím příspěvkové organizace provozovalo sportoviště? V případě, že bude mít nárok na odpočet, s. r. o. vznikne výhoda ve formě nadměrného odpočtu - to by jinak město nemělo, kdyby provozovalo, resp. vystavilo sportoviště bez s. r. o.? Nejedná s v tomto případě o využití jakési výhody, které město využije prostřednictvím s. r. o. ve formě nadměrného odpočtu? Z pohledu daně z příjmů PO se s. r. o. bude chovat jako normální s. r. o.? Bude sportoviště odepisovat? Pravděpodobně bude s. r. o. ve ztrátě - bude jí moci vykázat, není tam nějaké omezení? Chová se s. r. o. vlastněná městem jako klasická s. r. o.? Bude moci uplatnit paušál na automobil jako ostatní s. r. o.? A pohledu silniční daně se bude chovat jako klasická s. r. o. , která bude silniční daň platit? 

Silniční daň

ID19367 | | JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM

Zaměstnanec půjčil do firmy osobní automobil. Na straně firmy se jedná o daňový náklad za službu. Kdo platí silniční daň - firma, která má auto v nájmu, nebo vlastník vozidla? Pokud hradí silniční daň vlastník vozidla, může si o tuto daň zvýšit nájemné, nebo má silniční daň jen přefakturovat? U majitele automobilu se jedná o příjem dle § 9 nebo § 10 ZDP?

Auto v podnikání

ID19352 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost používá pro své podnikání auto registrované v Rakousku (SPZ je rakouská). Musí platit silniční daň v ČR? Může účtenky za benzin a parkovné normálně zahrnout do daňových nákladů?

 

Silniční daň

ID19285 | | JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM

Jsme střední škola, plátce DPH. Jak správně platit silniční daň? My platíme za používání služebního vozidla vždy 1/12 za měsíc, v kterém je používáno k doplňkové činnosti. Pokud jde o soukromá vozidla, tak platíme 25 Kč za den, pokud je vozidlo používáno k doplňkové činnosti. V hlavní činnosti máme sice činnosti, které podléhají dani z příjmů, např. nájem tělocvičny, ostatní nájmy apod., ale pro tyto činnosti není vozidlo používáno. Můžeme tedy takto postupovat?

Zálohy na daň silniční

ID19294 | | Mgr. Václav Pikal

Hrozí nějaký postih, pokud firma zaplatí silniční daň celou, místo jednotlivých záloh? 

Silniční daň

ID19215 | | Mgr. Václav Pikal

Právnická osoba pořídila nové vozidlo nad 3,5 tuny. Na evidenci vozidel byla vozidlu přidělena SPZ, nikoliv však malý TP. Vozidlo bude následně vybaveno sklápěcí nástavbou, aby splnilo účel, pro který bylo pořízeno. Na základě protokolu o těchto provedených úpravách budou na evidenci vozidel opraveny údaje ve velkém TP a teprve poté bude vydán malý TP. Kdy máme povinnost začít platit silniční daň? Od okamžiku přidělení SPZ nebo od zapsání změn a vydání malého TP?

Odcizení vozidla

ID18976 | | Mgr. Václav Pikal

FO - OSVČ neplátci, který vede daňovou evidenci bylo v loňském roce 2016 odcizeno auto, dosud nemá vyjádření policie. Za rok 2016 za vozidlo zaplatil silniční daň a může uplatnit i celoroční odpis. Jak to bude se silniční daní a odpisy a dalšími daňovými aspekty, když v roce 2017 obdrží od policie vyjádření, že pachatel je neznámý nebo pachatele dopadnou, ale vozidlo již nebude dohledatelné?

Výdaje paušálem u OSVČ dle ZDP x silniční daň

ID18937 | | Mgr. Václav Pikal

Pokud OSVČ uplatňuje výdaje paušálem dle § 7 odst. 7 ZDP - pak pokud nevyužívá automobil ke své činnost - např. nejezdí za zákazníky s odbornými radami a pracuje pouze z kanceláře, resp. z domu - nemusí platit silniční daň, je tomu tak? A pokud by např. z domu přejížděla k zákazníkům, resp. vyřizovat své objednávky a zpracovávat dotazy pro klienty a tedy jezdila by autem z domu ke klientům - pak by musela platit silniční daň na toto vozidlo ačkoliv nemá obchodní majetek dle ZDP - uplatňuje výdaje paušálem dle § 7 odst. 7 ZDP?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru