Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 459Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej firemního auta v hotovosti a EET

ID19787 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak to bude s EET, jetliže podnikatel bude spadat do EET až v roce 2018 (provádí služby - servis el. přístrojů) a prodá v září 2017 firemní auto:

1) platbu přijme v hotovosti,

2) kupující vloží částku za automobil v bance u přepážky na účet prodávajícího?

Vznikla z některé výše uvedené platby povinnost zavést EET dříve než v roce 2018? 

Kolektivní smlouva

ID19721 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

Máme sjednanou kolektivní smlouvu pro období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2017. V závěrečných ustanoveních je uvedeno: "Pokud nebude změna KS uzavřena nejpozději v den ukončení platnosti, platnost kolektivní smlouvy nebo její části se prodlužuje o 3 měsíce." S nadřízeným jsme v názorové neshodě - jeden názor je, že musí být vytvořena úplně nová kolektivní smlouva (tzn. s časovým vymezením např. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019), druhý názor je, že stačí ujednání o prodloužení stávající kolektivní smlouvy - že se dodatkem změní časové vymezení (a případně další záležitosti). 

Čištění cisteren na pitnou vodu

ID19754 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Čím čistit cisterny na pitnou vodu před a po jejich použitím? Dříve jsme měli nařízeno použít Chloramin B, který se již údajně nevyrábí.

ODD a insolvence

ID19725 | | Ing. Martin Děrgel

Klientka vede DE, plátcem DPH. Nakupuje zboží u firmy TERM spol. s r. o. u které bylo dne 23. 11. 2015 zahájeno insolv. řízení. Dne 21. 1. 2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, 21. 4. 2016 povolení k reorganizaci, 30. 11. 2016 rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu. V termínu od 13. 10. 2015 do 14. 1. 2016 byly vystaveny ODD, které jsme chtěli započítat s fa za zboží, ale bylo mi sděleno, že dobropisy jsou z roku 2015, tudíž dle zákona? (nevím jakého?) vypadly ze závazků, nebyli jsme o ně přihlášení do IŘ a proto nemohou být započteny ani vyplaceny. Nyní nám poslali předžalobní výzvu a požadují uhradit dlužnou částku, kde nejsou zohledněny ODD. Nejedná se sice o velké částky, ale o spravedlnost! My jsme občanům v rámci reklamací peníze vrátili a ODD nelze proplatit/započíst?

Kniha jízd

ID19710 | | Ing. Matěj Nešleha

Klient uplatňuje výdaje procenty, je plátce DPH. Ve firemním majetku má zařazen osobní vůz a uplatňuje odpočet DPH z nakoupených PHM. Je povinen vést knihu jízd?

Bitcoiny

ID19691 | | Ing. Matěj Nešleha

Mám jednu firmu v Hongkongu (registrovali jsme živnost/IČ v Hongkongu) a podnikáme v bitcoinech, máme hodně klientů z evropských i asijských zemí. Nakupujeme bitcoiny od lidí a prodáváme dál těm, kdo chtějí koupit. Nyní založím účet v ČR, aby klienti z celého světa mohli zaplatit, uhradit a udělat příkazy. Budu mít nějaké povinnost ohledně daní v ČR? 

EET - různé ekonomické činnosti

ID19626 | | Ing. Tomáš Brokl

Dle informací ohledně EET jsem pochopila, že když má firma více ekonomických činností, k náběhu jednotlivých činností na EET může docházet postupně. Může být tento postup použit i v případě, že firma již za ekonomickou činnost, která spadá do pozdějšího náběhu EET, odeslala účtenku EET?

Doplnění dotazu "SVJ - společné prostory" z 29.4.2017 (ID 19364)

ID19513 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dobrý den - prosím o doplnění otázky pro náš případ - byty byly předány do osobního vlastnictví ještě dle původního zákona č. 72/1994 Sb. Omlouvám se za to, že jsem v dotazu neuvedl.

EET - pronájem nemovité věci

ID19443 | | Ing. Petra Konderlová

Podléhají platby za pronájem nemovitostí placené v hotovosti EET ?

Prodej předmětu uhrazeného operativním leasingem za 2 roky

ID19402 | | Ing. Matěj Nešleha

Když koupíme od leasingové společnosti předmět za 1 000 Kč zůstatkové hodnoty, můžeme jej za 1 000 Kč též prodat jako zboží dalšímu subjektu? Přesný popis situace je následující: s. r. o. A si od leasingové společnosti pronajme formou operativního leasingu na 2 roky automobil, jehož pořizovací hodnota byla 300 000 Kč. Za dva roky, po doplacení operativního leasingu, bude tento automobil prodán jiné s. r. o. B, která ho od leasingové společnosti za 1 000 Kč koupí. Zaeviduje jej jako zboží, které obratem prodá původnímu s. r. o. A taktéž za 1 000 Kč. Je tento postup v pořádku, případně jaká jsou úskalí, pokud by se takto postupovalo? Myslím tím především výši prodejní ceny, odpisy apod.?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru