Otázky v kategorii: Obce a kraje

počet otázek v kategorii: 7Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Závazné ukazatele rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

ID19588 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Je nutné, aby rozpočet obce obsahoval členění na běžné a kapitálové výdaje celkem? Pokud ano, stávají se automaticky závaznými ukazateli? Lze stanovit jako závazný ukazatel ve výdajích jednotlivé paragrafy celkem? Jsou pak přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jednoho paragrafu rozpočtovým opatřením podléhajícím schválení zastupitelstva (resp. rady, jestliže je k tomu pověřena zastupitelstvem)? 

Město jako vlastník s. r. o.

ID19350 | | Ing. Zdeněk Morávek

Město založilo s. r. o. a je 100% vlastník. Město vložilo do s. r. o. pozemky a nějaký majetek. S. r. o. bude mít na starosti výstavbu sportovišť a jejich provoz, resp. údržbu. Je výhoda z pohledu DPH, že při výstavbě sportovišť bude moci uplatit DPH a zároveň např. příjmy ze vstupu se budou danit na výstupu? Je nějaká výhoda, resp. nevýhoda z pohledu DPH, které musí zdanit s. r. o. oproti situaci, kdy by nebylo založeno s. r. o. a město by např. prostřednictvím příspěvkové organizace provozovalo sportoviště? V případě, že bude mít nárok na odpočet, s. r. o. vznikne výhoda ve formě nadměrného odpočtu - to by jinak město nemělo, kdyby provozovalo, resp. vystavilo sportoviště bez s. r. o.? Nejedná s v tomto případě o využití jakési výhody, které město využije prostřednictvím s. r. o. ve formě nadměrného odpočtu? Z pohledu daně z příjmů PO se s. r. o. bude chovat jako normální s. r. o.? Bude sportoviště odepisovat? Pravděpodobně bude s. r. o. ve ztrátě - bude jí moci vykázat, není tam nějaké omezení? Chová se s. r. o. vlastněná městem jako klasická s. r. o.? Bude moci uplatnit paušál na automobil jako ostatní s. r. o.? A pohledu silniční daně se bude chovat jako klasická s. r. o. , která bude silniční daň platit? 

Veřejné koupaliště - daň z nemovitých věcí

ID19351 | | Jan Kašpar

S. r. o., kterou vlastní 100% město, provozuje koupaliště a fotbalový stadion. Bude s. r. o. platit daň z nemovitých věcí nebo budou tyto pozemky osvobozeny a dle kterého paragrafu? Je lhostejné, kdo je vlastníkem - s. r. o. nebo město? Budou vždy tyto pozemky osvobozeny a dle jakého paragrafu? V případě, že v roce 2016 začala výstavba sportoviště a ještě v roce 2016 není dokončeno - zohlední se toto v přiznání k dani z nemovitých věcí k 1. 1. 17, nebo se přiznání podávat nebude?

Parcela - DPH

ID19270 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec prodává stavební parcelu; podléhá tato parcela DPH a dani z nabytí nemovitých věcí?

Pozemek u budovy ve spoluvlastnictví - nečlen

ID19161 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Před 6 lety byly bytovým družstvem převedeny do vlastnictví byty s přilehlými pozemky. V době vzniku SVJ byly pozemky až na jeden převedeny všechny údajně majitelům bytů. V letošním roce jsme potřebovali souhlas s kácením stromu a při té příležitosti jsme zjistili, že u některých vlastníků bytů došlo k tomu, že jim nebyl převeden podíl na jednom z mnoha pozemků. V některých případech to bylo nepozornosti BD, v dalších případech se tak stalo při prodeji bytu na jinou osobu (kupujícího). SVJ vzniklo ze zákona v roce 2011. Je členem SVJ ten, kdo není vlastníkem bytové jednotky? Pokud ano, má stejná práva jako ostatní členové - vlastníci bytů (znamenalo by to, že mohou do společných prostor i když jsou majitelé jen pozemku?) Měli jsme tyto vlastníky zvát na shromáždění? Pokud nejsou členy SVJ, má právo vyžadovat úřad města souhlasy od našeho společenství nebo má povinnost tyto lidi obeslat z titulu své funkce?

Zařazení vodovodu do majetku města

ID19151 | | Ing. Danuše Prokůpková

Ráda bych se zeptala k zaúčtování vodovodu do majetku. Město nechalo vybudovat nový vodovod, ke kterému nyní již máme kolaudační rozhodnutí, a který je provozu schopný. Nicméně komunikace, pod kterou nový vodovod vede, a která byla vlivem stavby vodovodu rozkopána, ještě není opravena. Ukončení opravy komunikace se předpokládá až za 3 měsíce. Vodovod i související oprava komunikace je součásti jedné projektové dokumentace, stavebního rozpočtu i smlouvy o dílo. Kdy zařadit vodovod do majetku a jak zaúčtovat související opravu komunikace?

Registr smluv

ID19065 | | Ing. Zdeněk Morávek

Týká se povinnost zveřejňování smluv v registru též malých obcí do 300 obyvatel? A co neziskovky? Též musí zveřejňovat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru