Otázky v kategorii: Mzdy

počet otázek v kategorii: 870Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dárkový poukaz pro zaměstnance

ID19780 | | Hana Rampírová

Zaměstnankyně končí pracovní poměr, firma jí koupila dárkový poukaz ve výši 2 000 Kč ve zlatnictví. Zaměstnankyně pracovala ve firmě 6 let, věk zaměstnankyně je 26 let, tudíž neodchází do důchodu, nedostává poukaz ani za mimořádnou aktivitu, nemá pracovní výročí 20 let, nemá životní výročí 50 let, ani neodchází do důchodu. Pro firmu je to daňově neuznatelné? Pro zaměstnance to znamená odvod daně, sociálního a zdravotního pojištění? Tnz. že ve výplatě se to projeví jako zdanitelná náhrada nebo jak se má objevit na výplatní pásce?

Platba za ubytování nad rámec 3 500 Kč

ID19784 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pokud zaměstnavatel platí zaměstnanci ubytování a částka je vyšší než 3 500 Kč, tak rozdíl - v mém případě 2 000 Kč - se připočítává do hrubé mzdy, anebo je to jen zdanitelná náhrada, ze které se odvádí daň + zdravotní + sociální pojištění, ale nepřipočítává se do hrubé mzdy?

Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti

ID19766 | | Hana Rampírová

Náš zaměstnanec dostal výpověď pro nadbytečnost a ukončil pracovní poměr ke dni 30. 6. 2017. Bylo mu vyplaceno odstupné a dostal potvrzení pro Úřad práce na podporu v nezaměstnanosti. S odstupným ani s vypočtenou výší příjmu pro Úřad práce není spokojen. Průměr pro výpočet odstupného jsem použila za 1. čtvrtletí 2017. Vím, že dovolená, nemocenské, náhrady se nezapočítávají. Žádné odměny žádné za celé čtvrtletí nedostal. Měl zaplacené hodiny za pohotovost a mzda za pohotovost se do průměru nezapočítala. Je to tak správně? 

Doplnění dotazu "Příplatky zaměstnanci" z 17. 7. 2017 (ID 19740)

ID19776 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Když přijdou zaměstnanci do práce ve 14 hod do 22 hod. Mají nárok na příplatek za odpolední ve výši 7,5 hod. a za jakou částku? 

Doprovod družky k lékaři

ID19767 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnanec čeká se svou družkou dítě, má nárok na doprovod k lékaři své družky - vyšetření co se týče těhotenství? Musí spolu žít ve společné domácnosti, pokud ano, musí být doloženo?

Příplatky ke mzdě

ID19740 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec s nerovnoměrnou pracovní dobou, od 6 do 18 hod, ale sjednáno v pracovní smlouvě 37,5 hod týdně. Když mu vychází směna na sobotu a neděli náleží mu příplatek ve výši 10 %? Je možné ho sjednat i jinak? Když přijde do práce v sobotu ráno od 6 do 18 hod., tj. 12 hod. - 1 hodina je pauza, je tedy k proplacení 11 hodin příplatku za sobotu?

Přepočet nevybrané dovolené a změna úvazku

ID19716 | | Josef Rajdl

Jak se má správně přepočítat nárok na dovolenou, pokud měl zaměstnanec k 31. 3. 2017 plný úvazek ( 5 dní/40 hod), zbývající nevybraná dovolená ve výši 11 dnů a od 1. 4. změna úvazku na 3 dny v týdnu po 8 hod? V jaké výši bude mít zaměstnanec nárok na dovolenou za předpokladu, že do 31. 12. 2017 už bude pracovat jen na ten zkrácený úvazek?

Nárok na dovolenou při mateřské dovolené a rodičovském příspěvku

ID19705 | | Hana Rampírová

Zaměstnankyně je od roku 2014 na mateřské dovolené a dovolenou ještě nečerpala. Nejsem si však jistá s nárokem na dovolenou. 1. Rok 2014 1.1.2014 - 16.8.2014 pracovala 17.8.2014 - 31.12.2014 byla na mateřské dovolené (PPM) má nárok na celých 20 dní? 2. Rok 2015 1.1.2015 - 28.2.2015 PPM 1.3.2015 - 31.12.2015 RP má nárok na dovolenou? 3. Rok 2016 1.1.2016 - 4.6.2016 RP 5.6.2016 - 31.12.2016 PPM na kolik dní má zaměstnankyně nárok? 4. Rok 2017 předpokládá se celý rok RP, bude mít nárok na dovolenou? V pracovní smlouvě je nárok na 20 dní dovolenou za kalendářní rok.

Náklady související s přijetím zahraničního zaměstnance

ID19701 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme s. r. o., podnikatelský subjekt. Přijali jsme do pracovního poměru pracovníka z Ukrajiny. Zaměstnanci jsme pomohli při vyřizování zaměstnanecké karty, víza a v dalších záležitostech týkajících se imigračního správního řízení. Veškeré náklady na zaměstnaneckou kartu, víza, překlady a související náklady na právní poradenství jsme jako budoucí zaměstnavatel hradili na náš vrub. Představují tyto náklady zdanitelný a zpojistnitelný příjem přijatého zaměstnance? Jde o tyto náklady: a. poplatek za zaměstnaneckou kartu, b. víza zaměstance, c. výdaje za právní pomoc při imigračním správním řízení (notář, překlad, správní poplatky).

Neomluvená absence a krácení dovolené

ID19695 | | Josef Rajdl

Společnost s. r. o., má zaměstnance, který je v pracovní neschopnosti, 5. díl o ukončení dočasné pracovní neschopnosti donesl až po dvou týdnech po ukončení PN, za tuto dobu má neomluvenou absenci (máme s ním ukončený pracovní poměr), vyměřovací základ má 0 Kč, co se týče zdravotní pojištění za dobu neomluvené absence,  musí být odvedená poměrná část minimální mzdy (MM), a to tak, že zaměstnanec uhradí zdravotní pojištění zaměstnavateli a pak zaměstnavatel tuto částku odvede zdravotní pojišťovně (dále ZP)? Co, kdy zaměstnanec nezaplatí zaměstnavateli (má oddlužení), pak zdravotní pojišťovna bude vymáhat po zaměstnavateli jak částku, tak i penále, je to tak? Druhý dotaz zní: krácení dovolené - strhne se pouze počet dní nebo i částka ze mzdy (sociální a zdravotní pojištění a daň z dovolené)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru