Otázky v kategorii: FKSP

počet otázek v kategorii: 52Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sociální fond - čerpání

ID19518 | | Josef Rajdl

Jsme vědecko-výzkumná organizace a tvoříme sociální fond ve výši 2 %. Na vedení organizace se obrátila zaměstnankyně se žádostí o příspěvek na léčení. Má závažnou nemoc a byla jí nabídnuta léčba, na kterou ale musí přispět 100 000 Kč. Je možné poskytnout příspěvek, a pokud ano, z jakého titulu?

Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass

ID19389 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme ZŠ. Zaměstnancům pořizujeme poukázky SODEXO (Relax Pass), které naši zaměstnanci využívají na sportovní aktivity, na kulturu a rehabilitaci (§ 8, § 9 zákona č. 114/2002 Sb.) Tyto účelově vymezené poukázky s vyznačenou hodnotou představují plnění nepeněžní formou v souladu s § 3 odst. 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury je seznam provozoven, kde lze tyto poukázky využít a je v souladu s vyhláškou o FKSP. Pro rok 2017 je do seznamu provozoven a.s. SODEXO Pass ČR navíc zařazena provozovna Sport Bečvář Strakonice, kde se jedná o prodej sportovního vybavení a opravu kol. Domníváme se, že v tomto případě nelze poukázky Relax Pass pro zaměstnance zakoupit, protože prodej sport. vybavení jednotlivci vč. opravy kol není v souladu s vyhláškou o FKSP. Můžete nám poradit, jak postupovat v tomto případě, protože nelze v tomto případě doložit, že poukázky byly využity na kulturu, tělovýchovu, sport a relaxaci?

Čerpání sociálního fondu

ID19275 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jako zaměstnavatel poskytujeme zaměstnancům příspěvky ze sociálního fondu (ten je každoročně doplňován ze zisku po zdanění), a to příspěvky na rekreaci, na kulturní a sportovní akce a vzdělávání. Předpokládám, že pokud zaplatíme zaměstnanci permanentku na tenis, je to v pořádku. Tedy jedná se podle mne o příspěvek na sport, ale je to sportovní akce? Tzn. je můj výklad zákona o dani z příjmů správný? Dosud jsme totiž vypláceli zejména příspěvky na rekreaci nebo hradili jazykové kurzy, ale permanentky na sport dosud ne. Lze tedy osvobození od daně z příjmů vztáhnout i na jakékoli permanentky na sportovní aktivity zaměstnanců? 

Příspěvek na dopravu ze sociálního fondu

ID19261 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsme a. s. a chceme zaměstnancům přispívat na dopravu do zaměstnání ze sociálního fondu. V interním předpisu máme stanoveno, že budeme přispívat 2,5 Kč za km nad limit 25 km. Příspěvek bude vyplácen pouze za odpracované dny, podkladem pro čerpání bude doklad za čerpání PHM nebo jízdenka, příspěvek bude vyplácen v hotovosti. Je tento postup možný? Bude se tím pádem jednat o nedaňový náklad pro zaměstnavatele a o příjem zaměstnance, který nebude podléhat dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojištění? Nebo musí být příspěvek vyplácen převodem na účet, aby se jednalo o příjem zaměstnance, který nebude podléhat dani z příjmů a sociálnímu a zdravotnímu pojištění? Chceme zaměstnance motivovat a běžný příspěvek na dopravu nám přijde nevýhodný zejména proto, že podléhá odvodům na straně zaměstnance. 

 

 

Čerpání FKSP

ID19278 | | Jaroslava Křížová

Z našeho FKSP mají možnost zaměstnanci čerpat příspěvek na rekreaci. Zajímal by mě příspěvek pro zaměstnance, který je zaměstnaný na dobu určitou do konce června, kdy mu končí pracovní smlouva. Zaměstnanec chce čerpat příspěvek na dovolenou v květnu. Má nárok na plnou výši, nebo poloviční, protože je zaměstnán pouze půl roku?

FKSP - příspěvky na penzijní připojištění, stravování, rekreaci, dary

ID18970 | | Jaroslava Křížová

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Tvoříme také fond kulturních a sociálních potřeb. Svým zaměstnancům přispíváme na penzijní připojištění, stravování, rekreace. Musí zaměstnanci tyto příspěvky zdaňovat? Případně za jakých podmínek? Zaměstnanci také dostávají dle zásad FKSP dary, které mohou být peněžní a nepeněžní a které za určitých podmínek podléhají zdanění, případně i odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Prosím o upřesnění.

Poukázky FKSP

ID18520 | | Blažena Petrlíková

Dobrý den, pro letošní rok jsme se rozhodli předat zaměstnancům (jsme základní škola) poukázky SODEXO v hodnotě 2 000 Kč. Poukázky budeme zaměstnancům dávat v lednu 2017 na celý rok. Zajímá nás, jak postupovat v případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr v polovině roku a poukázky bude mít již vyčerpané. 

Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP

ID18777 | | Josef Rajdl

Je splněna podmínka pro osvobození příspěvku zaměstnavatele svému zaměstnanci dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP ve výši 20 000 Kč, pokud je tomuto zaměstnanci zapůjčena po dobu jeho dovolené firemní platební karta (od běžného účtu zaměstnavatele) a touto kartou on zaplatí nákup skipasů na celodenní lyžování pro svou rodinu? Zaměstnanec tedy tak nedostane hotové peníze. A je do této rodiny počítána i neteř, synovec, rodiče atd. a nebo rodinnými příslušníky jsou myšleni pouze manželé jejich děti?

Čerpání FKSP

ID18593 | | Ing. Zdeněk Morávek

Lze uhradit z FKSP návštěvu sauny? Jsme střední škola, zřízená krajem. Lze pořídit UNIŠEKY a rozdat zaměstnancům?

Dary

ID18383 | | Josef Rajdl

Firma s. r. o. koupila své zaměstnankyni k výročí - odpracování 10 let u firmy šperk v hodnotě 3 000 Kč. Může jej zaúčtovat na účet 543 (nedaňově) - poskytnuté dary? Zaměstnankyně nemusí přijatý dar uvádět do svého daňového přiznání? Firma dále v průběhu roku občas kupuje dárky svým obchodním partnerům, většinou se pohybují do 3 000 Kč a jedná se především o lahve kvalitního alkoholu, kožené zboží apod. Je možné všechny tyto dary účtovat na účet 543 (nedaňově)? Je nějaká hranice (výše částky), která by se u darů neměla překročit? Například v souvislosti s obratem firmy? Nevyplývá z přijetí daru nějaká povinnost pro obdarovaného? A je nutné na doklady uvádět, kdo byl obdarován? Nebo si nechat od obdarovaného podepsat doklad o přijetí daru?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru