Otázky v kategorii: Daňová evidence

počet otázek v kategorii: 18Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup zboží přes eBay a účtování

ID19731 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak správně zaúčtovat zboží nakoupené přes eBay plátcem DPH (daňová evidence) v ČR? Zboží nepřekročí hodnotu 22 EUR (21 GBP). Kde se objeví v přiznání k DPH a kde v kontrolním hlášení?

ODD a insolvence

ID19725 | | Ing. Martin Děrgel

Klientka vede DE, plátcem DPH. Nakupuje zboží u firmy TERM spol. s r. o. u které bylo dne 23. 11. 2015 zahájeno insolv. řízení. Dne 21. 1. 2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, 21. 4. 2016 povolení k reorganizaci, 30. 11. 2016 rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu. V termínu od 13. 10. 2015 do 14. 1. 2016 byly vystaveny ODD, které jsme chtěli započítat s fa za zboží, ale bylo mi sděleno, že dobropisy jsou z roku 2015, tudíž dle zákona? (nevím jakého?) vypadly ze závazků, nebyli jsme o ně přihlášení do IŘ a proto nemohou být započteny ani vyplaceny. Nyní nám poslali předžalobní výzvu a požadují uhradit dlužnou částku, kde nejsou zohledněny ODD. Nejedná se sice o velké částky, ale o spravedlnost! My jsme občanům v rámci reklamací peníze vrátili a ODD nelze proplatit/započíst?

Reklama na autě

ID19685 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba má zařazen nový automobil v hmotném majetku firmy. Nyní na tento automobil nechal zhotovit reklamu ve formě polepů na automobilu v hodnotě asi 22 000 Kč. Může dát hned do výdajů, nebo se to přiřadí k ceně HM a odepisuje se? 

Zednické práce v Německu

ID19686 | | Ing. Tomáš Brokl

Klient uplatňuje výdaje procentem, provádí zednické práce v Německu. Není plátcem DPH, ale je zaregistrován jako identifikovaná osoba. Fakturace za měsíc červen = 1,100 EUR po přepočtu kurzem ČNB = 28 760 Kč. Tuto částku uvedeme v přiznání DPH na ř. 26? Musíme podávat každý měsíc nebo stačí čtvrtletně? Souhrnné hlášení a kontrolní hlášení se nepodává?

Karta majetku OSVČ

ID19681 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správně vést karty majetku při uplatňování výdajů procentem z příjmů? Počítám vždy roční odpis, který vyčíslím v kartě a ten "propadne", neboť je už v rámci procentních výdajů? Jedná se mi o vyčíslení zůstatkových částek, které potřebuji sem tam uvádět např. pro leasingové společnosti jako hodnotu majetku v podnikání. A tyto hodnoty tedy neuvádím v tabulce hmotný majetek v příloze č. 2 daňového přiznání OSVČ, je to takto správně? Tato tabulka D. v daňovém přiznání se při uplatňování výdajů procentem z příjmů vůbec nevyplňuje? 

Soukromé auto OSVČ

ID19565 | | Josef Rajdl

OSVČ (maloobchodní prodejna na vestnici) má 1 auto v podnikání, uplatňuje daňové odpisy, PHM apod. Zároveň má soukromé auto, které nezakoupila do firmy, nicméně ho používá pro podnikání. Lze náklady se soukromým autem (PHM, opravy auta, pojištění) zahrnout do daňových nákladů a tím snížit základ tohoto poplatníka? 

DPH - kontrolní hlášení

ID19515 | | Pavla Hadrabová

Naše účetní kancelář má několik klientů, kteří mají malé množství dokladů. Jsou čtvrtletní plátci DPH. V době před povinností podávání kontrolních hlášení jsme s ohledem na cenu za účetnictví účtovali najednou za kalendářní čtvrtletí. Nyní účtujeme příjmy, resp. výnosy kvůli kontrolnímu hlášení měsíčně. Můžeme po dohodě s nimi účtovat výdaje, resp. náklady jen do 3. měsíce kalendářního čtvrtletí?

Pronájem části budovy fyzickou osobou právnické osobě s platbou předem

ID19514 | | Ing. Christian Žmolík

Fyzická osoba je majitelem domku, kde je umístěno sídlo právnické osoby. Tato fyzická osoba - pronajímatel je současně společníkem právnické osoby. Dohoda o nájmu zní, že nájemník zaplatí pronajímateli nájem na 10 let dopředu. Na základě tohoto ujednání došlo též k platbě. Fyzická osoba zdanila celý příjem na 10 let předem v DPFO za rok 2016, u právnické osoby je tento výdaj rozlišen do daňově uznatelných nákladů na 10 let. V roce 2016 je tedy daňově účinným výdajem 1/10 celkové ceny. Předpokládáme, že je to z účetního hlediska správně, protože u fyzické osoby se jedná o evidenci příjmů dle § 9 (řádně zdaněno vše). Máme však obavu, zda se z právního hlediska nedá konstatovat, že by se mohlo jednat o zastřený stav věci, tedy, že se jedná o bezúročnou půjčku společníkovi. Jaký je váš názor?

Zaúčtování tržby v restauraci platební kartou

ID19467 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Provozuje restauraci a zákazníci mohou platit i kartami. Peníze za platby kartou chodí na konci každého dne v celkovém denním součtu na účet u České spořitelny. Nelze tedy zjistit jednotlivé částky a nemáme od banky k dispozici žádný detailní přehled o transakcích platebními kartami. K účtování jednotlivých tržeb si stahujeme, jako podklad, detailní výpis o tržbách z aplikace EET, kde najdeme i tržby zaplacené kartou s rozpisem DPH. Takže dle tohoto výpisu zaúčtujeme do příjmů denní tržby restaurace.Jak tedy máme účtovat došlé úhrady zaplacené kartou, které jsou na výpise z účtu, když už máme tržby v příjmech zaúčtované v rámci denních tržeb (abychom neměli tyto tržby v příjmech dvakrát)? Myslím si, že bych došlé platby na výpise měla zaúčtovat jen jako příjem (nedaňový) na účet, ale nevím, zda bude tento postup správný.

Vypořádání dotace v daňové evidenci

ID19314 | | Ing. Zdeněk Morávek

Podnikající zemědělec, který vede daňovou evidenci, pořídil a zaplatil v roce 2016 drobný majetek ve výši 74 000 Kč a odpisovaný majetek ve výši 390 000 Kč - na vše dohromady mu byla přiznána dotace ze SZIF ve výši 135 000 Kč. Jak vypořádat z daňového hlediska tuto dotaci, když drobný majetek byl v celé výši zahrnut do daňových výdajů roku 2016 a odpisovaný majetek byl také zahrnut v plné výši do daňových odpisů roku 2016 (vstupní cenu jsme neponižovali o částku dotace). Oznámení o výši poskytnuté dotace jsme od SZIF obdrželi až v lednu 2017 a následně byla dotace zaslána na náš účet. Dotace je poskytnuta z národních zdrojů i ze zdrojů EU. Jak celé daňově vypořádáme?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru