Otázky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

počet otázek v kategorii: 5479Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH z nemovité věci - vrácení do 10 let od pořízení

ID19781 | | Ing. Jan Ployer

Manželé koupili nemovitost, kterou pronajímají firmě s. r. o. (v této firmě je jediným společníkem manželka). Faktury na pronájem vystavuje manžel, nepodnikatel, který se zaregistroval k DPH. Z nakoupené nemovitosti DPH nárokoval cca v roce 2011 a vydanými fakturami měsíčně DPH z pronájmu odvádí. Nyní se manželé rozvádějí a nemovitost by měla připadnout při rozdělování majetku manželce. Může ta pokračovat ve vystavování vydaných faktur za pronájem, aniž by manžel musel vracet poměrově DPH z dané nemovitosti? 

Odměna za odběr zboží z hlediska DPH a daně z příjmů

ID19786 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. uzavřela se svými zákazníky smlouvu o spolupráci, kdy za určité odebrané množství zboží dostane zákazník odměnu formou určitého zboží ze skladu (ne finanční prostředky), např. stříkací pistole a jiné příslušenství. Jak správně postupovat z hlediska DPH a z hlediska DZP, abychom neporušili zákony? 

Výdajový paušál - vratné obaly

ID19785 | | Ing. Matěj Nešleha

Minipivovar, OSVČ, plátce DPH, výdaje uplaňuje paušálem dle § 7 odst. 7. Při prodeji výrobků často dodává i vratné obaly. Proti vrácení obalu OSVČ vrací zálohu na vratný obal. OSVČ si vede evidenci obalů.

1) Daň z příjmů - Jakým způsobem přijaté a vrácené zálohy na vratné obaly ovlivní základ daně z příjmů při uplatňování výdajů paušálem?

2) DPH - Je správný můj názor, že dodání a vrácení vratného obalu během účetního období není dodáním zboží, tedy nepodléhá DPH a ke konci účetního období se DPH uplatní jen na vratné obaly, které nebyly vráceny? 

Prodej či vklad z FO do s. r. o.

ID19778 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, si založí s. r. o. s tím, že ukončí činnost jako fyzická osoba a bude ve výrobě pokračovat jako s. r. o. Pro prodej majetku (stroje, auta) bude cena obvyklá stanovena znalcem. Jak se vypořádat se zbožím? Pokud prodá z fyzické osoby na s. r. o. zboží v ceně obvyklé, nebude mít v s. r. o. při následném prodeji daného zboží žádný zisk, může tedy prodat v pořizovací ceně? Pokud by to řešil cestou vkladu do základního kapitálu, dané zboží by bylo vyčísleno v pořizovací ceně a majetek opět v ceně stanovené znalcem?

Doplnění dotazu "Nákup zboží přes eBay" z 17. 7. 2017 (ID 19731)

ID19777 | | Ing. Matěj Nešleha

Plátce DPH nakupuje před eBay, ale dodavatel z JČS ani třetí země není plátce DPH. Bude postup stejný jako u plátců DPH?

Výstavba bazénu

ID19771 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme firma, která se zabývá výstavbou bazénu. K výstavbě bazénu dáváme zdarma bazénovou chemii v hodnotě 800 - 1 000 Kč. Můžeme si dát do nákladů nákup této bazénové chemie a zároveň si uplatnit DPH? 

Servisní práce na bazénu

ID19770 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme firma, která se zabývá výstavbou bazénů. Provádíme také servisní práce, které zahrnují např. výměnu vadného čerpadla, výměnu ventilů, čištění potrubí. Jakou sazbu máme použít, pokud servisní práce, zazimování, odzimování bazénu budeme provádět u rodinného domu? 

Dotace - daně

ID19768 | | Ing. Petra Konderlová

Podnik žádá o dotaci na stroj. Podléhá dotace daňové povinnosti?

Místo plnění u teambuildingové akce

ID19765 | | Ing. Petra Konderlová

Česká firma, plátce DPH, pořádala pro své zaměstnance teambuilding na Slovensku. Fakturu za tyto služby obdržela od slovenského plátce v režimu reverse charge. Kam správně zařadit teambuilding z pohledu stanovení místa plnění?

Nákup zboží přes eBay a účtování

ID19731 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak správně zaúčtovat zboží nakoupené přes eBay plátcem DPH (daňová evidence) v ČR? Zboží nepřekročí hodnotu 22 EUR (21 GBP). Kde se objeví v přiznání k DPH a kde v kontrolním hlášení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru