Otázky v kategorii: Daň z převodu nemovitostí

počet otázek v kategorii: 107Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod firmy (FO)

ID19617 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak nejlépe a nejvýhodněji převést firmu z otce na syna? Otec je FO, velkoobchodní prodej nápojů, vede podvojné účetnictví. Vlastní několik aut (osobní i nákladní), pozemek, halu, kanceláře. Jaký postup máme zvolit, aby byla daňová zátěž co nejmenší? Otec i syn jsou měsíční plátci DPH.

Daň při koupi pozemku

ID19507 | | Jan Kašpar

Občan koupil na základě kupní smlouvy pozemek. Provedl zápis do katastru nemovitostí. Co je potřeba udělat z daňového hlediska a na jaký daňový úřad bude přiznání podávat - podle jeho místa bydliště nebo podle místa, kde se pozemek nachází?

Dan z příjmu při vyřazení majetku z podnikání do osobního užívání

ID18773 | | Ing. Tomáš Brokl

Synovi jsem prodali dům, ve kterém byla v 1. patře prodejna, další dvě patra nebyla využita, ale původně byty. Chtěl by vyčlenit v r. 2016 z podnikání a převést do osobního užívaní. S rekonstrukcí bytů již začal. Prodej (část domu měl ve vlastnictví od r. 1998)) posledního se uskutečnil v r. 2015. Nikdy tam nebydlel. Dům jsme odepisovali pouze v r. 2003. Kolik let musí mít ve vlastnictví, aby převod byl bez daně z příjmu? Při pořízení domu jsme neuplatnili DPH, a proto se domnívám, že DPH se toto netýká.

Pozemek - zastavitelný dle ÚR - následný prodej z hlediska DPH

ID17851 | | Ing. Jan Ployer

Společnost vlastní pozemek, který je v územním plánu veden jako pozemek zastavitelný pro funkci bydlení, sítě technické infrastruktury jsou vedeny v přilehlých komunikacích, avšak nejsou realizovány přípojky na předmětný pozemek a avšak není vydáno územní rozhodnutí a ani stavební povolení. Pokud je společnost plátcem DPH, musí z případného prodeje tohoto pozemku odvést DPH? Pokud společnost není plátcem DPH musí nebo nemusí se stát plátcem DPH, a tím tedy musí nebo nemusí odvést DPH z prodeje tohoto pozemku?

Pozemek - zhodnocení - vklad do základního kapitálu - daň z převodu

ID17850 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost nabyla v říjnu 2016 pozemek za cenu odhadní (např. 1 000 Kč) a z této ceny uhradí i daň z převodu nemovitosti (tj. 40 Kč) na základě dohody v kupní smlouvě. Společnost má zájem bez další projektové přípravy a jeho zhodnocení vložit tento pozemek do nové projektové společnosti počátkem příštího roku. Pokud bude vložen pozemek do nové společnosti za cenu vyšší (na základě nového znaleckého posudku, který bude vyhotoven po 1. 1. 2017) hrozí pro původního nabyvatele (tzn. společnost, která pozemek nabyla v říjnu 2016) nebezpečí, že bude muset doplatit daň z převodu i z navýšené hodnoty dle nového znaleckého posudku? Pokud ano, jaký je nezbytný časový odstup z hlediska časového testu, aby k něčemu takovému nedošlo? Jsou vklady stavebních pozemků do nových projektových společností jako jejich základní kapitál osvobozeny od DPH?

Dědictví - daň z nabytí a daň z nemovitosti

ID17603 | | JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM

V důsledku digitalizace katastrálních map se po 18 letech našel pozemek, který vlastnila babička. Otevřelo se dědické řízení a tento pozemek zdědí tři dědicové. Paní notářka nám sdělila, že se vše musí projednávat, jako by to bylo před těmi 18 lety - musíme platit zpětně daň z nemovitosti, když jsme vlastně celých 18 let pozemek nevlastnili? V případě, že ano, v jaké asi výši, a budeme platit i nějaké penále? Další otázka je, zda v roce 1998 se platila nějaká dědická daň a po případě kolik procent z děděného majetku. Přímý dědic - syn - předemřel, a proto přechází dědictví na jeho dvě dcery, a druhá přímá dědička - dcera - se dědictví zřekla, a proto také přechází její díl na jejího potomka - dceru. 

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID16943 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše společnost koupila na základě kupní smlouvy pozemek v hodnotě 150 000 Kč. Na základě vzájemné dohody (je to uvedeno k kupní smlouvě) je poplatníkem daně z nabytí nemovitosti kupujicí (naše firma). V řádném termínu jsme podali přiznání a daň uhradili. Jak správně účtovat daň? Je to přímý daňový náklad (výdaj), nebo částka vstupuje do pořizovací ceny pozemku?

Převod novostavby bytového domu, kde jsou byty a nebytové prostory

ID16713 | | JUDr. Alena Koutná

Novostavba bytového domu (výstavba dokončena a zkolaudována 2016) a následně prodej bytů k bydlení + prodej nebytových prostor v tomto bytovém domě. Bude prodej bytů osvobozen a prodej nebytových prostor zdaněn? Dále jsou dva prodávající P1 - vlastní pozemek a P2 vlastní bytový dům. Bude uzavřena jedna kupní smlouva. Bude pozemek náležící k bytům také osvobozen a pozemek náležící k nebytovému prostoru zdaněn?

Prodej nemovité věci

ID16622 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba (nepodnikatel) chce prodat nemovitou věc - dům, ve kterém bydlí necelý rok - není zde spokojen, a koupit místo něj byt. Vyřídit si to chce osobně bez realitních kanceláří. S jakými zákonnými náklady při prodeji domu a koupi bytu musí počítat? (Daně - v jaké výši, odvody atd.). Prodej a nákup bude realizovaný během května a června letošního roku.

Zdanění hrubé stavby

ID16182 | | Ing. Jiří Vychopeň

Občan koupil stavební pozemek (před 10 lety). Zbudoval na něm hrubou stavbu, kterou nyní prodává. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na koupi bytu. Prodej zdaní daní z převodu nemovitostí? Dále by měl zdanit i daní z příjmů - lze zde uplatnit zásadu, že finance použije na nákup nemovité věci pro bydlení? Pokud ne, co všechno si může odečíst ze zdaňované částky aby ponížil základ daně.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru