Otázky v kategorii: Daň z nemovitostí

počet otázek v kategorii: 71Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výstavba bytového domu - daňové dopady

ID19521 | | Ing. Jan Ployer

Dva občané - nepodnikatelé - se dohodli, že koupí pozemek a postaví nebo nechají postavit bytový dům o 12 bytových jednotkách. Stavbu provede stavební firma (s. r. o.) jednoho z nich. Pak si dva byty nechají a ostatní prodají nebo pronajmou. Každý z nich bude vlastníkem jedné poloviny pozemku a jedné poloviny domu. Jaké jsou všechny daňové dopady? Kterých předpisů se tato akce dotýká?

DPH u stavebního pozemku

ID19505 | | Ing. Jan Ployer

Firma zhodnotila pozemky přivedením sítí, vybudování přístupové komunikace, vyřízený územní plán. Nyní geometrickým plánem oddělené pozemky, stále však v katastru nemovitostí "orná půda", pozemky neoplocené, nezastavěné, ale určené k výstavbě prodává. Pozemky v minulosti nebyly zatížený DPH, nyní se na kupujícího přenáší příslušná sazba DPH. Pozemek určený k zastavění tím, že je vše kolem připraveno bez stavby je zatížen 21 %. Podle územního plánu je možné stavět jen a pouze určitý druh domů, vymezené do " sociálního bydlení". Pokud by bylo do katastru nemovitostí vloženo i " právo stavby" splňující sociální bydlení, je prodej pozemku s 15% DPH nebo by stačilo o uzemní rozhodnutí, že nelze stavět více než vymezené domy?

Daň při koupi pozemku

ID19507 | | Jan Kašpar

Občan koupil na základě kupní smlouvy pozemek. Provedl zápis do katastru nemovitostí. Co je potřeba udělat z daňového hlediska a na jaký daňový úřad bude přiznání podávat - podle jeho místa bydliště nebo podle místa, kde se pozemek nachází?

Parcela - DPH

ID19270 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec prodává stavební parcelu; podléhá tato parcela DPH a dani z nabytí nemovitých věcí?

Dan z příjmu při vyřazení majetku z podnikání do osobního užívání

ID18773 | | Ing. Tomáš Brokl

Synovi jsem prodali dům, ve kterém byla v 1. patře prodejna, další dvě patra nebyla využita, ale původně byty. Chtěl by vyčlenit v r. 2016 z podnikání a převést do osobního užívaní. S rekonstrukcí bytů již začal. Prodej (část domu měl ve vlastnictví od r. 1998)) posledního se uskutečnil v r. 2015. Nikdy tam nebydlel. Dům jsme odepisovali pouze v r. 2003. Kolik let musí mít ve vlastnictví, aby převod byl bez daně z příjmu? Při pořízení domu jsme neuplatnili DPH, a proto se domnívám, že DPH se toto netýká.

DPH při prodeji nemovité věci

ID17366 | | Ing. Jiří Nigrin

Malé zdravotní středisko s. r. o., 99,7 % osvobozené plnění bez nároku na odpočet - z toho 90 % lékařské výkony, 9 % pronájem ordinací, lékařům - neplátcům. V jednom samostatném objektu se provede rekonstrukce na rehabilitační pavilón. Původně místnosti v pronájmu - psycholog, ubytovna, léčitel a další. Vše vystěhováno, nové příčky, rozvody, sanita... Lze zvažovat, že došlo k podstatné změně stavby? Po dokončení zřejmě nebude možné posoudit jako opravy a udržování, protože se nejedná o uvedení do původního stavu, odstranění opotřebení? Mělo by být účtováno o zvýšené pořizovací ceně a nové odpisy. Současně však založena dceřiná společnost s. r. o. a tento opravený majetek bude vložen do dceřiné s. r. o. Protože došlo k podstatné změně, nelze při vkladu, prodeji zvažovat osvobozené plnění, ale při opravách nelze uplatnit DPH, protože 99 % je osvobozené plnění na výstupu? Kdyby se stala dceřiná společnost plátcem DPH, opět zde bude 100 % výkonů plnění osvobozené bez nároku na odpočet - lékařské služby na platby zdravotních pojišťoven, mohl by vklad být bez DPH. Bude nutné vklad ošetřit znaleckým posudkem?

Daň z nemovitostí - plátce

ID16756 | | JUDr. Alena Koutná

Potřebuji poradit, kdo bude podávat přiznání k dani z nemovitosti. Město prodalo nájemníkům byty s betonovým dvorem, na kterém stojí 3 dřevěné stavby o rozměrech 15, 25, 6 metrů čtverečních a stavby nejsou zakresleny v katastru nemovitostí. Tyto stavby přešly na všechny bývalé nájemníky, nově členy SVJ jako společné prostory (dvůr). Bude zpracovávat přiznání k dani z nemovitosti SVJ a následně daň rozpočítá mezi jednotlivé členy nebo to musí udělat jednotliví členové SVJ sami? Pokud by museli podat přiznání jednotliví členové SVJ jak správně postupovat?

 

Daň z nemovitch věcí - daňový výdaj

ID16261 | | Mgr. Václav Pikal

Manželé vlastní nemovitou věc - kulturní památku ve společném jmění manželů. Manželka v budově podniká, jednu část pronajímá. Má celou nemovitou věc vloženou do obchodního majetku, uplatňuje skutečné výdaje. Manžel zaplatil daň za celou nemovitou věc na svoje rodné číslo, zaplatil ze svého účtu. Je tato celá zaplacená daň z nemovitých věcí daňově uznatelným výdajem pro manželku?

Daň z nemovitých věcí - koupě nemovité věci na zlomu roku 2015-2016

ID15935 | | JUDr. Alena Koutná

Musím jako nový majitel rodinného domu, který jsou koupil, podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - daň ze staveb k 31. 1. 2016? Kupní smlouva podepsána 7. 12. 2015, návrh na vklad - založení řízení 9. 12. 2015, rozhodnutí o povolení vkladu 4. 1. 2016, vyrozumění o provedení vkladu 5. 1. 2016.

Veřejná obchodní společnost a darování nemovité věci společníkům

ID15841 | | Ing. Ivana Pilařová

VOS plátce DPH má v majetku nemovitou věc, kterou pořídila před cca 20 lety, před 6 lety provedeno technické zhodnocení za cca 100 000 Kč - uplatněn odpočet DPH. Jeden ze společníků je v důchodovém věku a již nechce podnikat. Rozhodli se, že chtějí nemovitost darovat svým 3 společníkům. (otec, syn a cizí osoba). Jaké čekají daňové povinnosti VOS a jaké společníky? /VOS má už jen příjmy z pronájmu této nemovité věci cca 300 000 Kč/rok. U VOS nedaňový výdaj zůstatková cena? Odvod DPH z technického zhodnocení dle časového testu? Daň z nabytí nemovitých věci z odhadu - tržní cena dnes asi 8 milionů, zůstatková cena cca 350 000 Kč. Příjemci daru všichni 15 % dani z příjmu? Jaká úskalí mohou ještě čekat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru