Otázky v kategorii: Daň dědická

počet otázek v kategorii: 72Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dědický podíl

ID18639 | | Ing. Tomáš Brokl

Problém se týká dědictví a daní. Pro ilustraci uvádím, že jde o rodinu: otec, matka a 2 dcery, tj. 2 dědičky. Potřebovali bychom zjistit, zda v případě, kdy dojde k uzavření dědické smlouvy ohledně budoucího dědictví, přičemž jedna dcera dostane již za života zůstavitele nemovitost, a ve smlouvě bude sjednáno, že tato obdarovaná dcera bude vyplácet druhé dceři finanční prostředky v hodnotě poloviny nemovitosti, a to ve splátkách podle splátkového kalendáře např. do dobu 10 let, zda tyto jednotlivé splátky podléhají dani z příjmu. Nevím, jaký režim bude mít takové plnění, které v podstatě slouží k účelu vypořádání dědictví. Variantně, pokud by dcery mezi sebou uzavřely nějakou dohodu o narovnání, kde by bylo konstatováno, že jedna dostala dům a na základě toho vyplatí cenu poloviny nemovitosti druhé dceři za pomoci splátkového kalendáře, zda z těchto splátek bude nutné odvést daň z příjmu.

Úmrtí člena společnosti (Doplňující otázka k dotazu ID 17145 z 11. 7. 2016)

ID18207 | | Ing. Matěj Nešleha

Členové společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) - otec a 2 synové, všichni plátci DPH, na otce vedená daňová evidence - tudíž veškeré doklady na nakoupený materiál, drobný majetek, dlouhodobý majetek je na otce. Podle smlouvy o společnosti - třetinový podíl na všem. Otec zemřel teď v prosinci. Dle podobné otázky zde v "Otázky a odpovědi" budeme i nadále vše dělat, jako by otec žil až do ukončení dědictví. Doplňující otázka: půjde něco do dědictví, když je vše na otce, ale synové se na všem podíleli každý 1/3?

Prodej zděděné nemovitosti

ID18108 | | Ing. Jan Ployer

Soukromé osoby - 2 sestry, zdědily po otci chalupu a byt (otec zemřel před 2 lety a v bytě bydlel 52 let). Při notářském řízení byla chalupa napsána na jednu sestru a byt na druhou. Obě sestry poté zděděné nemovitosti prodaly a o zisk se rozdělily na půl. Otázka zní - prodej zděděné nemovitosti by měl být od daně z příjmů osvobozen (do výše 5 mil. Kč, což obě nemovitosti splnily) - je to opravdu tak? A pokud ano, je třeba to nějak zohlednit v daňovém přiznání - např. přiznat v příjmech podle § 10 a pak to zase někde v přiznání z příjmů vyloučit jako osvobozené? Nebo se to v přiznání vůbec objevit nemusí? A další otázka - jak správně pojmout to, že po prodeji nemovitosti vždy jedna sestra převedla polovinu kupní ceny na účet druhé sestry? Je to třeba také nějak daňově ošetřit?

Dědictví - daň z nabytí a daň z nemovitosti

ID17603 | | JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM

V důsledku digitalizace katastrálních map se po 18 letech našel pozemek, který vlastnila babička. Otevřelo se dědické řízení a tento pozemek zdědí tři dědicové. Paní notářka nám sdělila, že se vše musí projednávat, jako by to bylo před těmi 18 lety - musíme platit zpětně daň z nemovitosti, když jsme vlastně celých 18 let pozemek nevlastnili? V případě, že ano, v jaké asi výši, a budeme platit i nějaké penále? Další otázka je, zda v roce 1998 se platila nějaká dědická daň a po případě kolik procent z děděného majetku. Přímý dědic - syn - předemřel, a proto přechází dědictví na jeho dvě dcery, a druhá přímá dědička - dcera - se dědictví zřekla, a proto také přechází její díl na jejího potomka - dceru. 

Doplňující otázka k otázce ID č. 16953 - Dědictví

ID17036 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dům má hypotéku, je zde pojistka, že v případě mé smrti hypotéku doplatí pojištovna. Je možné tedy i v tomto případě u notáře sepsat darovací smlouvu - po mé smrti na obě dcery? Jak by to bylo, když se tato smlouva sepíše a za pár let se třeba ožením. Platí ta smlouva nebo do toho vstupuje manželka?

Sluchátka pro neslyšícího jako pracovní pomůcka

ID13838 | | JUDr. Eva Dandová

Společnost s ručením omezeným má dva jednatele. Jednatel přišel o sluch, vede celou společnost, druhým jednatelem je manželka. Přišel o sluch, takže sluchátka pro neslyšící jsou pro něj nepostradatelná. Ošetřující lékařka mu sdělila, že zcela jistě si tyto sluchátka může dát do nákladů. Je to možné? Já mám obavy, že pracovníci finančního úřadu by tyto sluchátka považovaly za potřebu nezbytnou pro plnohodnotný život.

Převod nemovité věci

ID11778 | | Ing. Zdeněk Morávek

Matka a její syn chtějí převést nemovitost na dalšího syna, aby byl jediným vlastníkem a mohl s nemovitostí nakládat. Jak to udělat co nejlevněji (z hlediska daní)? Donedávna byl asi nejjednodušší způsob darování. Vyhnuli by se placení daně z převodu nemovitostí a převod by podléhal jen dani z příjmů - ale tam by mělo být osvobození v první a druhé linii. Je to tak? Dívala jsem se do ZDP, že tam jsou nyní nějaké změny v této oblasti, tak si nejsem jistá, jak to teď je.

Vydědění, náklady na pohřeb

ID11759 | | Mgr. Klára Gottwaldová

Obracím se s otázkou své kamarádky (dcery Y), která řeší vztahy v rodině v návaznosti na náklady spojené s pohřbem. Případ je tento: Jsou dvě dcery, dcera X a dcera Y, matka sepsala před lety závěť, kde děli svůj domek mezi obě dcery stejně, každá polovinu. Před rokem matka s dcerou X sepsaly mezi sebou darovací smlouvu, domek připadne pouze dceři X. Dceři Y bylo vše oznámeno, až byla dcera X napsána na KU jako vlastník nemovitosti. Když dcera Y se matky zeptala proč se tak rozhodla, matka ji sdělila, že dcera X to potřebuje víc a že si k dceři Y nenašla vztah, že ji nemá rada. Chápu pocity své kamarádky (dcera Y), zklamání, smutek, jelikož se o matku starala, dalo by se říci i více než dcera X. Nicméně se přestaly stýkat. Otázka zní, zda dcera Y se MUSI podílet na nákladech pohřbu, právníka a vše co s tím souvisí. Z morálního hlediska by dcera X, která dostala vše, měla také vše zaplatit, ovšem právo a zákony jsou zřejmě někde jinde.

Soukromá mateřská škola

ID10644 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme soukromá mateřská škola (s. r. o.) zapsána do rejstříku škol a školských zařízení (s povolením z Krajského úřadu). Měla bych dotaz:

1) Jak se účtují nárok na dotace z kraje? Tyto dotace jsou na provoz (nejsou investiční).

2) Pokud této mateřské škole poskytne podnikatel (s. r. o. nebo FO) dar, může si tento dar dárce uplatnit jako odpočitatelnou položku v § 15 zákona o dani z příjmů?

3) Bude tento dar pro školku osvobozen od daně z příjmů nebo musí tento dar zdanit? Je potřeba podat přiznání k darovací dani? V jakém termínu?

4) Domnívám se správně, že příjmy této školy jsou osvobozeny od DPH a nevstupují také do výpočtu obratu?

Prodej pozemku

ID10588 | | JUDr. Alena Koutná

Fyzická osoba prodává pozemek, který vlastní více než 5 let. Musí při prodeji zaplatit daň z příjmu? Případně vyplývají z tohoto úkonu nějaké jiné povinnosti (kromě zápisu na Katastrálním úřadu)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru