Otázky v kategorii: Clo

počet otázek v kategorii: 2Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vývoz zboží do země mimo EU a DPH

ID19692 | | Ing. Ladislav Pitner

Nejsme plátci DPH, nakoupíme zboží od plátce DPH (velká částka, včetně DPH). Ponecháme ho na skladě, protože chceme dále prodávat (vývoz zboží mimo EU – Čína, Vietnam). Když se chováme jako neplátce a prodáváme zboží do Číny, povinnost odvést DPH nám nevzniká, je to tak? Chceme se ale registrovat jako plátce DPH, abychom uplatnili nárok na odpočet DPH (ze zásob), musíme potom také odvést DPH (když prodáváme do Číny) nebo ne? Která z variant je pro nás lepší, abychom dostali zpět DPH a nemuseli platit DPH z vývozu, ale jen clo?

Doměření DPH - nárok na odpočet

ID19307 | | Ing. Martina Matějková

Společnost A dováží zboží z Číny, v celním řízení za ni jedná společnost B v nepřímém zastoupení. Chybou celního doklaranta nebyla zahrnuta jedna faktura v celním prohlášení, ten proto požádal celní úřad o opravu. Celní úřad vystavil platební výměr na DPH z hodnoty neprocleného zboží, příjemcem rozhodnutí je ovšem společnost B jako nepřímý zástupce, ne dovozce zboží. Celní deklarant doměřenou daň zaplatil a přefakturuje ji společnosti A (dovozci). Má ovšem společnost A nárok na odpočet, pokud není příjemcem rozhodnutí u platebního výměru [v souladu s § 73 odst. 1 písm. d) zákona o DPH: ,,Při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat podle § 23 odst. 2 až 4, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad."]? Jaký doporučujete postup v těchto případech, pokud by k pochybení došlo i v budoucnu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru