Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přihlášení na zdravotní pojišťovnu

ID19791 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnali jsme slovenského studenta na DPP s fixní mzdou, která je vyšší než 10 000 Kč. Tudíž nám vznikne povinnost odvodů. Zaměstnanec má nyní pojištění u VSZP na Slovensku, budeme jej muset přihlásit na VZP v ČR. Jak konkrétně postupovat, abychom něco neopominuli? Bude se muset zaměstnanec u své pojišťovny odhlásit?

Zaměstnanec - pravidelné pracoviště

ID19788 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost má sídlo v Praze a zaměstnance z Brna. Místo výkonu práce je velice široké, zaměstnanec se pohybuje po České republice i východní Evropě v rámci poskytování servisu zařízení klientů. Lze stanovit místo pravidelného pracoviště jeho bydliště (home office), jelikož společnost nemá v Brně provozovnu? Pokud ano, cesta z jeho pravidelného pracoviště do sídla firmy (zde pracuje 2 dny v týdnu v kanceláři) bude standardní služební cesta se stravným a zaměstnanec zároveň vykáže při vícedenní cestě ubytování v hotelu v Praze? Pro zaměstnavatele je toto ubytování řádným daňovým dokladem? Pokud bude mít pravidelné pracoviště v místě bydliště a zároveň bude mít přidělené služební auto, ale pouze pro služební účely (ne k soukromým účelům), nejsme povinni uplatňovat zdanění dle § 6 zákona o dani z příjmu? 

DPH z nemovité věci - vrácení do 10 let od pořízení

ID19781 | | Ing. Jan Ployer

Manželé koupili nemovitost, kterou pronajímají firmě s. r. o. (v této firmě je jediným společníkem manželka). Faktury na pronájem vystavuje manžel, nepodnikatel, který se zaregistroval k DPH. Z nakoupené nemovitosti DPH nárokoval cca v roce 2011 a vydanými fakturami měsíčně DPH z pronájmu odvádí. Nyní se manželé rozvádějí a nemovitost by měla připadnout při rozdělování majetku manželce. Může ta pokračovat ve vystavování vydaných faktur za pronájem, aniž by manžel musel vracet poměrově DPH z dané nemovitosti? 

Dárkový poukaz pro zaměstnance

ID19780 | | Hana Rampírová

Zaměstnankyně končí pracovní poměr, firma jí koupila dárkový poukaz ve výši 2 000 Kč ve zlatnictví. Zaměstnankyně pracovala ve firmě 6 let, věk zaměstnankyně je 26 let, tudíž neodchází do důchodu, nedostává poukaz ani za mimořádnou aktivitu, nemá pracovní výročí 20 let, nemá životní výročí 50 let, ani neodchází do důchodu. Pro firmu je to daňově neuznatelné? Pro zaměstnance to znamená odvod daně, sociálního a zdravotního pojištění? Tnz. že ve výplatě se to projeví jako zdanitelná náhrada nebo jak se má objevit na výplatní pásce?

Výplata úroků fyzické osobě do Rakouska

ID19762 | | Josef Rajdl

České s. r. o. s lichtenštejnskou matkou má přijatou půjčku od této matky a ta se rozhodla, že pohledávku z titulu půjčky postoupí svému společníkovi, což je rakouský občan. Jak bude postupovat české s. r. o., když bude novému věřiteli do Rakouska vyplácet úroky z půjček, má tam nějaké povinnosti srážet daň nebo si tento příjem celý zdaňuje rakouský občan v Rakousku a české s. r. o. nemusí nic řešit ani nikam nic hlásit ani při postoupení ani při vyplácení úroků? A v té souvislosti ještě potřebuji ověřit, zda úroky v českém sro budou daňově účinné až jejich uhrazením fyzické osobě, nikoli v roce předpisu úroků. A předpokládám, že se bude muset počítat test nízké kapitalizace, zda úroky při vyplacení budou daňové, můžete mi k tomu také doplnit informaci, zda tyto úvahy jsou správné. 

Zdravotní pojištění důchodce

ID19699 | | Ing. Antonín Daněk

Jediný jednatel i společník s. r. o. v jedné osobě odchází do starobního důchodu, ale bude dále vykonávat funkci jednatele. Má sepsanou smlouvu o výkonu funkce jednatele, kde je uvedena odměna 2 400 Kč měsíčně. Musí z této částky odvádět zdravotní pojištění, i když ho za něj jako za důchodce už bude hradit stát? 

Prodej firemního auta v hotovosti a EET

ID19787 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak to bude s EET, jetliže podnikatel bude spadat do EET až v roce 2018 (provádí služby - servis el. přístrojů) a prodá v září 2017 firemní auto:

1) platbu přijme v hotovosti,

2) kupující vloží částku za automobil v bance u přepážky na účet prodávajícího?

Vznikla z některé výše uvedené platby povinnost zavést EET dříve než v roce 2018? 

Odměna za odběr zboží z hlediska DPH a daně z příjmů

ID19786 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. uzavřela se svými zákazníky smlouvu o spolupráci, kdy za určité odebrané množství zboží dostane zákazník odměnu formou určitého zboží ze skladu (ne finanční prostředky), např. stříkací pistole a jiné příslušenství. Jak správně postupovat z hlediska DPH a z hlediska DZP, abychom neporušili zákony? 

Výdajový paušál - vratné obaly

ID19785 | | Ing. Matěj Nešleha

Minipivovar, OSVČ, plátce DPH, výdaje uplaňuje paušálem dle § 7 odst. 7. Při prodeji výrobků často dodává i vratné obaly. Proti vrácení obalu OSVČ vrací zálohu na vratný obal. OSVČ si vede evidenci obalů.

1) Daň z příjmů - Jakým způsobem přijaté a vrácené zálohy na vratné obaly ovlivní základ daně z příjmů při uplatňování výdajů paušálem?

2) DPH - Je správný můj názor, že dodání a vrácení vratného obalu během účetního období není dodáním zboží, tedy nepodléhá DPH a ke konci účetního období se DPH uplatní jen na vratné obaly, které nebyly vráceny? 

Platba za ubytování nad rámec 3 500 Kč

ID19784 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pokud zaměstnavatel platí zaměstnanci ubytování a částka je vyšší než 3 500 Kč, tak rozdíl - v mém případě 2 000 Kč - se připočítává do hrubé mzdy, anebo je to jen zdanitelná náhrada, ze které se odvádí daň + zdravotní + sociální pojištění, ale nepřipočítává se do hrubé mzdy?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru