Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Hlídací služba pro naše předplatitele. Buďte informování jako první o chystaných změnách v legislativě. Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Dnem 1. 7. 2017 vstupuje v platnost další „balíček zákonů“, který vyšel ve Sbírce zákonů 16. 6. 2017 pod č. 170/2017 a jehož součástí je také novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), kterou se budeme v následujícím textu zabývat podrobněji. Novela obsahuje celkem... více»

Celé vydání

Knižní novinky

 • Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích (č. 424/1991 Sb.). Komentář

  Zákon o sdružování v politických stranách a politických h...

  Politické strany a hnutí mají v procesu ustavování i fungování zastupitelských sborů a posléze i ústavních systémů mimořádný význam. Dílo, které je v době svého vzniku na trhu jedinečné, komentuje jejich právní regula...

  Cena 397 Kč včetně DPH

  Více
 • Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

  Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

  Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnán...

  Cena 550 Kč včetně DPH

  Více
 • Kyberkriminalita

  Kyberkriminalita

  V předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinka...

  Cena 250 Kč včetně DPH

  Více
 • Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

  Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva...

  Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický vývoj tě...

  Cena 597 Kč včetně DPH

  Více
 • Meritum Daňový řád 2017-2018

  Meritum Daňový řád 2017-2018

  meritum Daňový řád 2017–2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publik...

  Cena 370 Kč včetně DPH

  Více

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru