Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Hlídací služba pro naše předplatitele. Buďte informování jako první o chystaných změnách v legislativě. Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2016/8 - Kapitálový majetek u fyzických osob

2016/8 - Kapitálový majetek u fyzických osob

Při zdaňování fyzických osob bychom neměli opomíjet zdanění příjmů z kapitálového majetku, protože právě tyto příjmy mnohdy tvoří značnou část majetku fyzických osob. Tento příspěvek bude nejen o zdanění příjmů z držby cenných papírů, ale též o zdanění příjmů z prodeje cenných papírů a účastí n... více»

 • Zdanění akcií, zahrnutí do příjmů

  | Bc. Ing. Marcel Pitterling, Ph.D.

  Jakožto zaměstnanec společnosti V mám možnost nákupu akcií V (nejedná se přímo o nákup akcií, ale...

 • Převod cenných papírů

  | Bc. Ing. Marcel Pitterling, Ph.D.

  Tuzemská akciová společnost na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů převádí akcie sv...

 • Dluhopisy

  | Bc. Ing. Marcel Pitterling, Ph.D.

  V roce 2008 jsem nakoupila akcie v hodnotě 10 000 USD a nyní je hodnota 12 500 USD. Po zdanění v ...

 • Daňové zvýhodnění na studující dítě

  | Josef Rajdl

  Zaměstnankyně předala potvrzení o studiu syna na vysoké škole na akademický rok 2016/2017. Akadem...

 • Podnikání nezletilé - sportovní činnost

  | Ing. Marta Ženíšková

  Třináctiletá dívka provozuje sportovní činnost a pobírá za tímto účelem měsíčně statisícové částk...

Celé vydání

Knižní novinky

 • Teorie veřejné moci (vládnutí), 3. vydání

  Teorie veřejné moci (vládnutí), 3. vydání

  Vysokoškolská učebnice "Teorie veřejné moci (vládnutí)" představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec vládnutí) ovlivňovaly. Značně překračuje původní ...

  Cena 550 Kč včetně DPH

  Více
 • Základy daňové teorie s praktickými příklady, 2., aktualizované vydání

  Základy daňové teorie s praktickými příklady, 2., aktuali...

  „Z hlediska obsahu kniha pokrývá všechny důležité oblasti daňové teorie – nezbytný stručný přehled historie, daňové pojmy, daňovou incidenci, efektivnost a spravedlnost, teorii přímých a nepřímých daní a teorii meziná...

  Cena 220 Kč včetně DPH

  Více
 • Příspěvkové organizace 2016-2017

  Příspěvkové organizace 2016-2017

  Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. V textu jsou zohledněny změny právních předpisů, které nabyly platnosti a ...

  Cena 469 Kč včetně DPH

  Více
 • Účetní a daňové případy řešené v s. r. o.

  Účetní a daňové případy řešené v s. r. o.

  Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešen...

  Cena 259 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Komentář, 2. vydání

  Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Komentář, 2. vydání

  2., aktualizované vydání Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy za...

  Cena 650 Kč včetně DPH

  Více

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru