Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Hlídací služba pro naše předplatitele. Buďte informování jako první o chystaných změnách v legislativě. Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2016/9 - Terminologie nového občanského zákoníku

2016/9 - Terminologie nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník, který s účinností od 1. ledna 2014 nahradil v rámci celkové rekodifikace českého civilního práva mj. i celý původní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, přinesl do českého práva celou řadu novinek. NOZ velmi výrazně ovlivnil též civilní právní terminologii. Zatímco na ... více»

 • Nový občanský zákoník

  | Ing. Zdeněk Morávek

  Jsem přesvědčena, že potvrzení o zdanitelných příjmech za r. 2013 od SV pro vlastníka bytu musí b...

 • Prodej osiva - Přenesená daňová povinnost

  | Ing. Martin Děrgel

  Soukromý zemědělec obdržel od dodavatele tři po sobě číselně jdoucí faktury na prodej osiva řepky...

 • Zahraniční veletrh v Číně

  | Ing. Petra Konderlová

  V říjnu 2016 se koná veletrh v Šanghaji v Číně, na který jedeme vystavovat. Od čínského pořadatel...

 • Ukončení pracovního poměru

  | JUDr. Bořivoj Šubrt

  Mám zaměstnance na dotaci z pracovního úřadu. Příští měsíc mu končí pracovní smlouva na dobu urči...

 • Výše sazby DPH - stavební práce v bytě

  | Ing. Jiří Nigrin

  Společnost s r. o., plátce DPH, má v majetku byt o výměře cca 70m2, který pronajímá. Nyní jsou v ...

Celé vydání

Knižní novinky

 • Pracovnělékařské služby

  Pracovnělékařské služby

  Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto...

  Cena 250 Kč včetně DPH

  Více
 • Trestní právo hmotné - 8. vydání

  Trestní právo hmotné - 8. vydání

  Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných...

  Cena 1 150 Kč včetně DPH

  Více
 • Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání

  Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání

  Aktualizováno dle právního stavu k 1. 1. 2016. Aktualizovaná publikace Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání je první knihou svého druhu na toto téma od rekodifikace. Podrobně se věnuje spolkům, ústavům, obecně p...

  Cena 455 Kč včetně DPH

  Více
 • Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

  Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

  Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá jevem, který společnost provází od nepaměti a jímž je domácí násilí. Odborná i laická veřejnost si klade otázku, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí br...

  Cena 200 Kč včetně DPH

  Více
 • Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

  Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

  Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozd...

  Cena 275 Kč včetně DPH

  Více

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru