Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Nová služba pro naše předplatitele! Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2014/12 - Daňový režim společných příjmů a výdajů

2014/12 - Daňový režim společných příjmů a výdajů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je navýsost individuální záležitost, kde každý musí uvést jen své vlastní zdanitelné příjmy a uplatnit stejně tak přísně individuální daňové výdaje. Vše samozřejmě v souladu s poměrně spletitými a stále složitějšími pravidly ZDP. Nicméně podnikatelsk... více»

Celé vydání

Knižní novinky

 • Zvláštní soudní řízení

  Zvláštní soudní řízení

  Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených  zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudn...

  Cena 430 Kč včetně DPH

  Více
 • Nemovité věci v podnikání - 2. aktualizované a rozšířené vydání

  Nemovité věci v podnikání - 2. aktualizované a rozšířené ...

  Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnik...

  Cena 267 Kč včetně DPH

  Více
 • Kriminologie - 4., aktualizované vydání

  Kriminologie - 4., aktualizované vydání

  Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtená...

  Cena 660 Kč včetně DPH

  Více
 • Vedení lidí ve školách a školských zařízeních

  Vedení lidí ve školách a školských zařízeních

  Známá pravda „lidé jsou největším bohatstvím každé organizace“ platí i ve školství. Ale uvědomuje si ředitel tuto pravdu? A vede své podřízené tak, aby naplno využil jejich schopností? Publikac...

  Cena 239 Kč včetně DPH

  Více
 • Sport a (nejen) pracovní právo

  Sport a (nejen) pracovní právo

  Kniha je kolektivní monografií odborníků z různých právních oborů, kteří, zejména z pohledu svých specializací, analyzují právní otázky spojené se současným postavením profesionálního sportovce...

  Cena 413 Kč včetně DPH

  Více

 

Daňaři online   Daňový expert   WK Rekodifikace   Účetní kavárna   Účetnictví neziskového sektoru   Účetnictví v zemědělství