Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2014/8 - Bezúplatná plnění

2014/8 - Bezúplatná plnění

K 1. lednu 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDDD“), přičemž předměty daně dědické a daně darovací byly nově začleněny do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis... více»

 • Bezúplatné plnění (dar)

  | Ing. Petra Konderlová

  Dle pokynu GFŘ č. D-6 k § 20 ZDP může poplatník uplatnit odpočet daru v tom zdaňovacím období, ve...

 • Odepisování bezúplatně převedeného majetku

  | Ing. Martin Děrgel

  OSVČ podnikala (zemědělská činnost) v prostorách majetku, který jí byl vrácen v restituci. V roce...

 • Bezúplatné zřízení věcného břemena

  | Ing. Zdeněk Morávek

  Jsme nezisková církevní organizace, plátci DPH. Jeden dobrodinec nám věnoval činžovní dům a vymín...

 • Doprava materiálu

  | Ing. Zuzana Pšeničková

  Naše společnost (s. r. o.) se zabývá výrobou nových výrobků. Nákup materiálu účtujeme způsobem. A...

 • Dar za 0,01 Kč

  | JUDr. Vlasta Víghová

  V katalogu našeho zboží máme uvedeno, že při odběru určitého množství zboží odběratel obdrží dáre...

Celé vydání

Knižní novinky

 

Daňaři online   Daňový expert   WK Rekodifikace   Účetní kavárna   Účetnictví neziskového sektoru   Účetnictví v zemědělství