Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Hlídací služba pro naše předplatitele. Buďte informování jako první o chystaných změnách v legislativě. Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

Tematický přehled ročníku 2016

Tematický přehled ročníku 2016

Obsah celého ročníků 2016 v přehledném členění podle témat, kterým jsme se letos v časopise Otázky & odpovědi z praxe věnovali, si stáhnete z odkazu: Obsah ročníku 2016

Celé vydání

Knižní novinky

 • Zdravotnické právo

  Zdravotnické právo

  Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického...

  Cena 1 485 Kč včetně DPH

  Více
 • Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo)

  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železnič...

  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční...

  Cena 880 Kč včetně DPH

  Více
 • Podnikové finance v teorii a praxi, 2. vydání

  Podnikové finance v teorii a praxi, 2. vydání

  Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s přihlédnutím ke specifikům České republiky zejména v oblasti základních právních forem podnikání, maj...

  Cena 450 Kč včetně DPH

  Více
 • Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

  Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprá...

  Počet pracovních sporů projednávaných před soudy v České republice po mnoho let vytrvale klesá, zatímco počty ostatních druhů civilních sporů stejně vytrvale rostou. Stejnou tendenci lze zaznamenat i na Slovensku. Poz...

  Cena 550 Kč včetně DPH

  Více
 • Mezinárodní daňové vztahy, 3. vydání

  Mezinárodní daňové vztahy, 3. vydání

  Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každ...

  Cena 420 Kč včetně DPH

  Více

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru