Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Hlídací služba pro naše předplatitele. Buďte informování jako první o chystaných změnách v legislativě. Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2016/8 - Kapitálový majetek u fyzických osob

2016/8 - Kapitálový majetek u fyzických osob

Při zdaňování fyzických osob bychom neměli opomíjet zdanění příjmů z kapitálového majetku, protože právě tyto příjmy mnohdy tvoří značnou část majetku fyzických osob. Tento příspěvek bude nejen o zdanění příjmů z držby cenných papírů, ale též o zdanění příjmů z prodeje cenných papírů a účastí n... více»

 • Zdanění akcií, zahrnutí do příjmů

  | Bc. Ing. Marcel Pitterling, Ph.D.

  Jakožto zaměstnanec společnosti V mám možnost nákupu akcií V (nejedná se přímo o nákup akcií, ale...

 • Převod cenných papírů

  | Bc. Ing. Marcel Pitterling, Ph.D.

  Tuzemská akciová společnost na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů převádí akcie sv...

 • Dluhopisy

  | Bc. Ing. Marcel Pitterling, Ph.D.

  V roce 2008 jsem nakoupila akcie v hodnotě 10 000 USD a nyní je hodnota 12 500 USD. Po zdanění v ...

 • Vypořádací podíl pro společníka

  | Ing. Matěj Nešleha

  Společník končí činnost ve firmě k 31. 12. 2015. Patří mu vypořádací podíl z roku 2014 a z roku 2...

 • Prodej s. r. o. / obchodních podílů a daň z příjmů

  | Ing. Jiří Vychopeň

  S. r. o., vlastní dva společníci, jejich obchodní podíl ve firmě je dohromady 200 000 Kč. Nyní se...

Celé vydání

Knižní novinky

 • Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

  Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

  Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  Stejně jako ...

  Cena 590 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.) - Komentář

  Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2...

  Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třiná...

  Cena 399 Kč včetně DPH

  Více
 • Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

  Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

  Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobný...

  Cena 370 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář

  Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář

  Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých pr...

  Cena 620 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o zeměměřictví (č. 200/1994 Sb.) – komentář

  Zákon o zeměměřictví (č. 200/1994 Sb.) – komentář

  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi ...

  Cena 440 Kč včetně DPH

  Více

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru