Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Hlídací služba pro naše předplatitele. Buďte informování jako první o chystaných změnách v legislativě. Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2016/7 - Neplacené volno a zdravotní pojištění v roce 2016

2016/7 - Neplacené volno a zdravotní pojištění v roce 2016

Od 1. ledna 2015 postupují zaměstnavatelé ve zdravotním pojištění při řešení problematiky neplaceného volna a neomluvené absence podle zcela nových pravidel. Byla tak opuštěna 22 let trvající praxe, podle které byly při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance brány v úvahu celé kalendářní dny ... více»

Celé vydání

Knižní novinky

 • Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

  Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

  Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  Stejně jako ...

  Cena 590 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.) - Komentář

  Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2...

  Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třiná...

  Cena 399 Kč včetně DPH

  Více
 • Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

  Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

  Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobný...

  Cena 370 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář

  Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář

  Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých pr...

  Cena 620 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o zeměměřictví (č. 200/1994 Sb.) – komentář

  Zákon o zeměměřictví (č. 200/1994 Sb.) – komentář

  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi ...

  Cena 440 Kč včetně DPH

  Více

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru