Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Nová služba pro naše předplatitele! Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2015/2 - Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2015

2015/2 - Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2015

Pro české ekonomické a podnikatelské prostředí je klíčovou informací skutečnost, že k 1. lednu 2015 nedošlo ke zřízení Jednoho inkasního místa. V souladu s Koaliční smlouvou však bylo zapotřebí se vypořádat s platným, ale v řadě částí dosud neúčinným zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvis... více»

Celé vydání

Knižní novinky

 • Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní

  Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy práv...

  V ediční řadě Klasická právnická díla vychází další klenot české civilistiky – kniha prof. Emanuela Tilsche Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní s předmluvou prof. Ja...

  Cena 495 Kč včetně DPH

  Více
 • Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva

  Listina a její realizace v systému veřejného a nového sou...

  Jedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky v zákone...

  Cena 499 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) - Komentář

  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) - ...

  Komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší podrobný výklad tohoto předpisu zasahujícího do mnoha oblastí práva. V publikaci jsou podrobně komentovány změny v návaznosti na občan...

  Cena 1 800 Kč včetně DPH

  Více
 • Základy práva. O právu, státě a moci

  Základy práva. O právu, státě a moci

  Tato kniha je o právu a o státě (o moci zákonodárné, výkonné a soudní) a o těch odvětvích práva, se kterými nejčastěji může každý člověk přijít do kontaktu. Jde o třetí, aktualizované vydá...

  Cena 499 Kč včetně DPH

  Více
 • meritum Daňový řád

  meritum Daňový řád

  3., aktualizované vydání oblíbené příručky meritum Daňový řád je zpracováno k právnímu stavu k 1. 1. 2015.Přehledný průvodce problematikou správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ...

  Cena 370 Kč včetně DPH

  Více

 

Daňaři online   Daňový expert   WK Rekodifikace   Účetní kavárna   Účetnictví neziskového sektoru   Účetnictví v zemědělství