Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Nová služba pro naše předplatitele! Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2015/7 - Studenti a zdravotní pojištění v roce 2015

2015/7 - Studenti a zdravotní pojištění v roce 2015

Stát je plátcem zdravotního pojištění prostřednictvím státního rozpočtu České republiky za nezaopatřené děti, kdy se nezaopatřenost dítěte posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 117/1995 Sb. nebo zákon o státní sociální po... více»

Celé vydání

Knižní novinky

 • Daňová teorie a politika, 6., aktualizované vydání

  Daňová teorie a politika, 6., aktualizované vydání

  Kniha poskytuje čtenáři komplexní přehled o problematice daní — od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí až k jejich harmonizaci v EU. Kniha naznačuje hlavní přednosti a nedos...

  Cena 450 Kč včetně DPH

  Více
 • Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

  Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

  Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí se na obecnou část, oblast osobních společností (spol. koman...

  Cena 650 Kč včetně DPH

  Více
 • Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky

  Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky...

  Sociální služby pro seniory se stávají stále významnějším a ožehavějším tématem nejenom v ČR, ale i ve vyspělých evropských zemích vzhledem ke stárnutí obyvatelstva a nákladnosti sociální péče. Čtenáři se dostává do r...

  Cena 395 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář

  Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými sp...

  Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. církevní resti...

  Cena 700 Kč včetně DPH

  Více
 • Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.) - Komentář

  Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.) - Komentář

  Komentář poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů. Díky autorovým zkušenostem z působení v ...

  Cena 795 Kč včetně DPH

  Více

 

Daňaři online   Daňový expert   WK Rekodifikace   Účetní kavárna   Účetnictví neziskového sektoru   Účetnictví v zemědělství