Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2014/8 - Bezúplatná plnění

2014/8 - Bezúplatná plnění

K 1. lednu 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDDD“), přičemž předměty daně dědické a daně darovací byly nově začleněny do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis... více»

Celé vydání

Knižní novinky

 • Osvobození od DPH - vybrané oblasti

  Osvobození od DPH - vybrané oblasti

  Autorka v knize rozebírá nejčastěji uplatňovaná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která se týkají osvobození od daně. Srovnává text zákona s evropskými předpisy, upozorňuje na jejich ...

  Cena 199 Kč včetně DPH

  Více
 • Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

  Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

  Publikace Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek přibližuje problematiku účetnictví bez použití strohých předkontací „MÁ DÁTI/DAL". Autoři díky své pestré pedagogické praxi osv...

  Cena 304 Kč včetně DPH

  Více
 • Násilí na pracovišti

  Násilí na pracovišti

  Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako ...

  Cena 390 Kč včetně DPH

  Více
 • Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

  Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

  Praktická příručka obsahuje srozumitelný výklad účtových tříd ve znění předpisů pro rok 2014 a dále rozsáhlý soubor v praxi užívaných účetních předkontací, které dají odpověď na otázku,...

  Cena 520 Kč včetně DPH

  Více
 • Občanský zákoník - Komentář - Svazek III (absolutní majetková práva)

  Občanský zákoník - Komentář - Svazek III (absolutní majet...

  Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. ...

  Cena 2 490 Kč včetně DPH

  Více

 

Daňaři online   Daňový expert   WK Rekodifikace   Účetní kavárna   Účetnictví neziskového sektoru   Účetnictví v zemědělství