Portál Otázky & odpovědi Online je jedinečné multioborové odborné poradenství, skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Svým předplatitelům umožňuje získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům. Registrujte se a zeptejte se na to, co potřebujete! Garantované odpovědi odborníků. Přístup do databáze všech odpovědí!

MONITORING PŘEDPISŮ

Hlídací služba pro naše předplatitele. Buďte informování jako první o chystaných změnách v legislativě. Více informací na stránce: Monitoring předpisů.

Vyhledávaní


Aktuální vydání časopisu Otazky & odpovědi z praxe

2016/11 - Účetní a daňové řešení škody na majetku

2016/11 - Účetní a daňové řešení škody na majetku

V obecné rovině je škoda chápána jako jakékoliv poškození, zničení majetku nebo jeho ztráta, a to buď na majetku vlastním, nebo i cizím. Z pohledu daní a účetnictví je ovšem škoda velmi úzce definovaný pojem a ne každá situace vedoucí k poškození majetku je chápána jako škoda.   Zákon č. 58... více»

 • Kauce

  | Ing. Petra Konderlová

  Můj klient vlastní nemovitost, kterou nemá v obchodním majetku, tuto nemovitost pronajímá, výdaje...

 • Neodevzdaná tržba za faktury

  | Blažena Petrlíková

  Někteří zaměstnanci vybírají od zákazníků finanční hotovost za prodané výrobky (faktury 311/601)....

 • Náhrada škody a úroky z prodlení - daň z příjmu, pojistné

  | JUDr. Marcela Smutná

  Na základě rozsudku krajského soudu byla bývalému zaměstnanci přiznána náhrada škody dle § 265 ZP...

 • Náhradní doprava zaměstance

  | Ing. Matěj Nešleha

  Ve spol. s.r.o. pracují zaměstnanci na odpolední směně ve výrobě, občas např. z důvodu technickýc...

 • Stravování

  | Ing. Jiří Nigrin

  Jsme plátci DPH. Poskytujeme zaměstnancům obědy od externího dodavatele. Obdrželi jsme fakturu s ...

Celé vydání

Knižní novinky

 • Soudní exekuce

  Soudní exekuce

  Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých zkušeností a poznatků z výkonu exekutorské praxe bez toho...

  Cena 480 Kč včetně DPH

  Více
 • Dějiny veřejné správy

  Dějiny veřejné správy

  Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní soustavy bývají vždy přesným odrazem politické si...

  Cena 695 Kč včetně DPH

  Více
 • Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně

  Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně

  Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně. V Dalších omylech naleznete 19...

  Cena 499 Kč včetně DPH

  Více
 • Bezdůvodné obohacení

  Bezdůvodné obohacení

  Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti auto...

  Cena 375 Kč včetně DPH

  Více
 • Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele

  Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí ...

  Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se   postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti.  Vysvětluje specifika posta...

  Cena 890 Kč včetně DPH

  Více

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru